Föräldraföreningen för Musikinstitutet Arkipelag r.f (Kimitoön)

Föräldraföreningen understöder elever vid musikinstitutet, såväl ekonomiskt som idéellt. I föreningens styrelse sitter föräldrar till elever vid institutet.

Föreningens verksamhet

Föreningen

  • delar ut stipendier vid vårkonsert
  • kan ekonomiskt understöda institutets konsertresor
  • köper instrument och noter

Musikinstitutets elever kan hyra föreningens instrument via institutet. Föreningsmedlem kan söka frielevsplats, nedsatt terminsavgift, bidrag för anskaffning av eget instrument eller bidrag till kurs/lägeravgift. Ansökan får vara fritt formulerad och skickas per post eller e-post till föreningens ordförande.

Medel för verksamheten får föreningen i första hand från inbetalda medlemsavgifter. Medlemsbrev skickas till alla elevers familjer i maj.

Vill du understöda föreningen och inte har fått medlemsbrev, kan du kontakta någon av styrelsemedlemmarna nedan.

Medlemsavgiften är 10 euro.

Styrelsen:

Ordförande:
Katja Iver

Medlemmar:
Sabina Ekholm, viceordf.
Jill Karlsson, sekr.
Tina Lehtivaara, kassör
Maria Launokorpi
Heidi Lindroos
Nina Lindblom

Föräldraföreningen för danselever
i Pargas och S:t Karins 

Föreningen stöder både lärare och elever i barnens danshobby till exempel genom att organisera kaffeserveringar, planera och tillverka dräkter och scenografier, ta hand om de små dansarna under dansevenemangen och hjälpa med marknadsföring av dansevenemang.
Kontakta Marja Hyvärilä på marjahyvarila@gmail.com, om du vill vara med och hjälpa!

Föreningens aktivgrupp

Marja Hyvärilä – Samarbete med lärare, kommunikation och koordinering
Suvi Hänninen – Dräkter
Sanna Simonen – Maskering
Mia Lindström – Kaffeservering (tillsammans med de andra)