Kannatusyhdistys

Arkipelagin ylläpitäjä on Musiikkiopisto Arkipelagin kannatusyhdistys ry. Täysi-ikäiset oppilaat tai alaikäisten oppilaiden huoltajat voivat liittyä yhdistykseen lukuvuodeksi kerrallaan maksamalla 10 euron suuruisen jäsenmaksun. Jäsenenä on mahdollisuus osallistua kannatusyhdistyksen vuosikokoukseen ja vaikuttaa tätä kautta Arkipelagin päätöksiin.

Mihin jäsenmaksut käytetään?
Jäsenmaksuilla kerätyt varat käytetään Arkipelagin oppilaitten hyväksi: niillä tuetaan maksuvaikeuksiin ajautuneita perheitä, jaetaan oppilaille stipendejä sekä tehdään tapauskohtaisia hankintoja, joiden toteuttaminen muuten olisi vaikeaa.

Jäseneksi?
Jäsenmaksu 10 € maksetaan tilille FI08 5711 0010 0007 67 OKOYFIHH. Kirjoita viestikenttään Jäsenmaksu 2022 sekä sähköpostiosoitteesi.

Yhdistyksen hallitus

Marja Hyvärilä, puheenjohtaja

Varsinainen jäsen, henkilökohtainen varajäsen
Sanna Simonen, Stella Tiisala
Patrik Gustafsson, Tiia Bergman
Kaisa Kraft, Liinu Leiwo
Malin Lindholm, Cathina Wretdal-Lindström
Amy Kallio, Kirsi-Mari Pohjanheimo
Johan Ström, Pekka Laamanen
Tuomo Tirronen, Henrik Järvi (opettajajäsen)

Arkipelagin kannatusyhdistyksen säännöt (pdf)

Strategia

Unelma

Haluamme olla yhteisöllinen, kulttuurielämyksiä ja -kokemuksia tarjoava opisto, joka antaa hyvän pohjan elinikäiseen musiikin- ja tanssin harrastamiseen sekä valmiuksia ammattiopintoihin. Me Arkipelagissa uskomme, että musiikki ja tanssi kuuluvat kaikille.

Toteutamme unelmaa arvojemme mukaisesti

Musiikin ja tanssin elinikäinen ilo
Oppilaitoksemme on olemassa oppilaitaan varten ja opetuksen lähtökohtana on jokaisen oppilaan omat valmiudet ja tavoitteet. Luovuus, luovuuteen rohkaiseminen ja oppilaan itseilmaisun löytyminen ovat meille tärkeitä. Meillä oppimisen lähtökohtana on aina ilo.

Yhteisöllisyyden voima ja yksilöllisyyden kunnioitus
Huomioimme opetuksessamme jokaisen oppilaan ainutlaatuisuuden ja yksilöllisyyden kunnioittamisen. Uskomme, että myös yhteisön tuki on oppimiselle ensiarvoisen tärkeää. Arkipelag on yhteisö, jonka oppilaat, perheet, opettajat ja muut osalliset voivat tuntea omakseen.

Musiikki ja tanssi saavutettavaksi kaikille
Oppilaitoksemme tavoitteena on tehdä toiminnastamme taloudellisesti, kielellisesti, sosiaalisesti, pedagogisesti ja fyysisesti saavutettavaa tarjoamalla kaikille yhteisömme jäsenille mahdollisuuden kulttuuriseen osallisuuteen.

Strategiset painopisteet 2025

Pedagogiikka
Taiteen perusopetuksen muutostarpeiden ja kehityssuuntien seuraaminen ja opetuksen kehittäminen uudistetun opetussuunnitelman mukaisesti.

Yhteistyö
Yhteistyön lisääminen sekä oppilaiden tukijoukkojen että opiston ulkoisten, paikallisten toimijoiden kanssa ja opiston sisällä musiikin ja tanssin välillä.

Viestintä
Kulttuurillisen elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden ylläpitäminen toiminta-alueellamme.

Henkilöstö
Hyvinvoinnin, täydennyskouluttamisen ja opettajan oman pedagogisen näkemyksen huomioon ottaminen ja taiteellisen aloitteellisuuden tukeminen.

Johtaminen
Osallistava ja aktiivisuuteen kannustava. Pitkäjänteisen hallitustyön kehittäminen.

Resurssit
Taloudellisen tasapainon ylläpitäminen ja tarkoituksenmukaisten, saavutettavuutta edistävien ja riittävien toimitilojen ja opetusvälineiden tarjoaminen