Musiikkiopisto Arkipelagin kannatusyhdistys

Arkipelagin ylläpitäjä on Musiikkiopisto Arkipelagin kannatusyhdistys ry. Täysi-ikäiset oppilaat tai alaikäisten oppilaiden huoltajat voivat liittyä yhdistykseen lukuvuodeksi kerrallaan maksamalla 10 euron suuruisen jäsenmaksun. Jäsenenä on mahdollisuus osallistua kannatusyhdistyksen vuosikokoukseen ja vaikuttaa tätä kautta Arkipelagin päätöksiin.

Mihin jäsenmaksut käytetään?
Jäsenmaksuilla kerätyt varat käytetään Arkipelagin oppilaitten hyväksi: niillä tuetaan maksuvaikeuksiin ajautuneita perheitä, jaetaan oppilaille stipendejä sekä tehdään tapauskohtaisia hankintoja, joiden toteuttaminen muuten olisi vaikeaa.

Jäseneksi?
Jäsenmaksu 10 € maksetaan tilille FI08 5711 0010 0007 67 OKOYFIHH. Kirjoita viestikenttään Jäsenmaksu 2017-2018 sekä sähköpostiosoitteesi.

Yhdistyksen hallitus

Marja Hyvärilä, puheenjohtaja

Varsinainen jäsen, henkilökohtainen varajäsen
Sanna Simonen, Stella Tiisala
Patrik Gustafsson, Tiia Bergman
Pirjo-Riitta Ruohonen, Tiina Lehtonen
Riitta Lappalainen, Kurt Andersson
Amy Kallio, Kirsi-Mari Pohjanheimo
Johan Ström, Erkki Lahesmaa

 

Arkipelagin kannatusyhdistyksen säännöt (pdf)