Understödsföreningen för Musikinstitutet Arkipelag

Arkipelags upprätthållare är Understödsföreningen för Musikinstitutet Arkipelag r.f. Myndiga elever eller minderåriga elevers vårdnadshavare kan bli medlemmar för ett läsår åt gången genom att betala en medlemsavgift på 10 €. Som medlem har man möjlighet att delta i understödsföreningens årsmöte och därmed även påverka Arkipelags beslut.

Hur används medlemsavgifterna?
Inkomsterna från medlemsavgifterna används till förmån för musikinstitutets elever: som stöd till familjer med betalningssvårigheter, för stipendier och särskilda anskaffningar, vilka annars skulle vara svåra att förverkliga.

Bli medlem?
Betala medlemsavgiften 10 € till kontot FI08 5711 0010 0007 67 OKOYFIHH. Skriv “Medlemsavgift 2017-2018” samt din e-postadress i meddelandefältet.

Styrelsen

Marja Hyvärilä, ordförande

Styrelsemedlemmarna, personliga suppleanter
Sanna Simonen, Stella Tiisala
Patrik Gustafsson, Tiia Bergman
Pirjo-Riitta Ruohonen, Tiina Lehtonen
Riitta Lappalainen, Kurt Andersson
Amy Kallio, Kirsi-Mari Pohjanheimo
Johan Ström, Erkki Lahesmaa

 

Stadgar för Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f. (pdf)