Understödsföreningen för Musikinstitutet Arkipelag

Arkipelags upprätthållare är Understödsföreningen för Musikinstitutet Arkipelag r.f. Myndiga elever eller minderåriga elevers vårdnadshavare kan bli medlemmar för ett läsår åt gången genom att betala en medlemsavgift på 10 €. Som medlem har man möjlighet att delta i understödsföreningens årsmöte och därmed även påverka Arkipelags beslut.

Hur används medlemsavgifterna?
Inkomsterna från medlemsavgifterna används till förmån för musikinstitutets elever: som stöd till familjer med betalningssvårigheter, för stipendier och särskilda anskaffningar, vilka annars skulle vara svåra att förverkliga.

Bli medlem?
Betala medlemsavgiften 10 € till kontot FI08 5711 0010 0007 67 OKOYFIHH. Skriv ”Medlemsavgift 2024” samt din e-postadress i meddelandefältet.

Styrelsen

Malin Lindholm, ordförande
Kaisa Kraft, vice ordförande
Johan Ström, sekreterare
Pekka Laamanen
Riitta Lappalainen
Kirsi-Mari Pohjanheimo
Pirjo-Riitta Ruohonen

Suppleanter
Tiia Bergman
Petra Hautala
Sami Lappalainen
Liinu Leiwo
Sanna Simonen
Stella Tiisala

Lärarmedlem
Roope Kivimaa
Henrik Järvi, suppleant

Stadgar för Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f. (pdf)