ArkipelagMusiikkiKemiönsaari Tanssi

Distansundervisningen fortsätter t.o.m. 13.5

By 3.4.2020april 7th, 2020No Comments

Från och med måndagen 16.3 övergick Musikinstitutet Arkipelag från närundervisning till distansundervisning, enligt linjedragningen av Finlands regering.

Musikinstitutets utrymmen är stängda t.o.m. 13.5.2020.

Distansundervisningen sker på ett sätt som läraren och eleven överenskommit, som virtuella lektioner eller som distansuppgifter.

Statsrådets riktlinjer på Undervisnings- och kulturministeriets internetsidor: https://minedu.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-rajoituksia-jatketaan-13-toukokuuta-asti