Arkipelag

Musikinstitutet Arkipelag övergår till distansundervisning

By 16.3.2020 No Comments

Från och med måndagen 16.3 övergår Musikinstitutet Arkipelag från närundervisning till distansundervisning, enligt Finlands regerings linjedragning. Detta gäller både musik och dans i grund- och fördjupade studier i konst. Närundervisningen avbryts och musikinstitutets utrymmen är stängda t.o.m. 13.4.2020. Småbarnsundervisningens lektioner (musiklek, förberedande instrumentundervisning och barndans) avbryts tillsvidare. Övriga elever  kontaktas av sina lärare och kommer överens om distansundervisning.

Arkipelagveckans publikevenemang och musikinstitutets elevkonserter är tills vidare inhiberade.

Statsrådets riktlinjer:
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvoston-linjaus-suosituksista-varhaiskasvatuksen-esiopetuksen-perusopetuksen-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-korkeakoulutuksen-vapaan-sivist?_101_INSTANCE_vnXMrwrx9pG9_languageId=sv_SE