Ansvarsfrågor

Arkipelag ansvarar för elevernas välmående och trygghet under lektionerna, men tyvärr har institutet inte möjlighet att ordna övervakning i vänteutrymmen utanför lektionstid. På grund av detta önskar vi att eleverna hämtas till sin lektion bara lite före lektionens början, ändå så att lektionen kommer igång i rätt tid. I nödsituation kan eleven alltid vända sig till vilken lärare som helst eller även annan personal. Vi påminner ändå om att eleven är i huvudsak på vårdnadshavarens ansvar i vänteutrymmen.