Målmedvetna studier

Musikinstitutet följer en målinriktad läroplan och studierna byggs upp enligt elevens individuella utveckling.

En studieplats vid institutet är ingen självklarhet. Målinriktade studier vid institutet kräver aktivt deltagande i undervisningen samt flitigt övande hemma.

Under temaveckor kan den egna lektionen ersättas med program som avviker från en normal undervisningsvecka.  Självständighetsdagen, trettondagen och första maj är undervisningsfria dagar. 

Huvudämne och övriga studier

Musik
De som studerar musik väljer ett huvudämne som kan vara ett instrument eller sång. Lektionernas längd i huvudämnet  är 30, 45 eller 60 minuter,  beroende på i vilket skede elevens studier är. Utöver huvudämnesstudier innefattar studierna vid institutet även musikfärdighet, samspel och för den som spelar ett orkesterinstrument även deltagande i orkester eller band. Dessa ämnen är avgiftsfria. Musikstudierna är indelade i helheter som följer institutets läroplan. 

Eleverna kan ansöka om biämnesstudier när de nått tillräckliga kunskaper i huvudämnet. Biämnesrätt beviljas inte automatiskt. Rätt att inleda biämnesstudier beviljas efter övervägande enligt elevens utvecklingsskede och institutets resurser. Eleven bör alltid först diskutera med sin lärare om biämnesstudier.

Eftersom studierna beroende på utvecklingsskede kan innehålla även annan undervisning än individuella instrumentlektioner, bör man vara beredd att eventuellt delta i institutets undervisning flera gånger i veckan. Till studierna hör att delta i institutets konserter både som deltagande musiker eller dansare och som åhörare eller åskådare.

Dans
Då grundstudierna inleds väljer eleven endera nutidadans eller balett till sitt huvudämne. (valbarmöjligheten gäller enbart Pargas). I S:t Karins är huvudämnet balett och på Kimitoön modern dans. Utöver huvudämnet kan eleven välja ett biämne inom någon annan dansgren. Hen kan även välja en kortkurs eller flera kurser inom en annan dansgren.

Barndansgrupperna (4-7 år) hålls oftast en gång i veckan 45 min. Grupperna i dansens grunder (7-10 år) hålls oftast en gång i veckan 60 min. Danskollegiet avgör när eleven har nått tillräcklig kunskap för att kunna flyttas till följande nivå. Danskollegiet består av Arkipelags danslärare och ibland även av gästande lärare.

Efter grundstudierna har man möjlighet att fortsätta med fördjupade studier. I fördjupade studierna dansar man huvudsakligen tre gånger i veckan 90 min. Studietiden varierar mellan 4-6 år, beroende på lektionernas antal och elevens deltagande i extra projekt.

En viktig del av dansstudierna är uppträdanden på musikinstitutets förevisningar. 

Eepos elevadministrationssystem

Man följer regelbundet med elevens framsteg och de dokumenteras i Eepos elevadministrationssystemet. Elevenoch vårdnadshavaren kan följa med det som dokumenteras och vårdnadshavaren kan samtidigt  delta i inlärningen och stöda den. En digital portfolie över elevens studier samlas i Eepos systemet.