Hyresinstrument och anskaffning av eget instrument

Musikinstitutet har ett begränsat antal och urval av instrument som eleverna kan hyra för en termin åt gången. Hyrestagaren ingår då ett skriftligt kontrakt med institutet. Hyressumman för instrumenten debiteras i samband med terminsavgiften. Den som hyr instrument av musikinstitutet förbinder sig till följande villkor:

  • hyrestagaren ansvarar för att instrumentet förvaras på behörigt sätt och används sakligt
  • instrumentet är inte en leksak
  • instrumentet returneras i samma skick som det var vid hyreskontraktets början
  • hyrestagaren ska själv teckna en lämplig skadeförsäkring för instrumentet
  • hyrestagaren står själv för kostnaderna för instrumenttillbehör som anskaffas på löpande basis, t.ex. strängar.

Institutet erbjuder alltså eleven en möjlighet att komma igång med sina instrumentstudier, men det är inte meningen att eleven hyr instrument under flera års tid. Med hjälp av ett hyresinstrument kan man försäkra sig om att man verkligen är intresserad av det instrument man valt att spela utan att genast behöva sätta ut stora summor på ett eget. Då anskaffandet av ett eget instrument är aktuellt, skall du i första hand be om råd av din egen lärare.

Anskaffning av noter

Det är viktigt att eleven genast i början av studierna skaffar egna noter för sin studiegång. Enstaka kopior kan vid behov tas, men ett eget litet notbibliotek där hemma är en klok investering. Noter kan kännas som en dyr investering, men man bör komma ihåg att man har nöje av dem i många år framöver.