Parainen Tanssi

Fysioterapiprojekt för dansare

By 25.2.2019No Comments

Sista årets fysioterapistuderande vid Turun ammattikorkeakoulu genomför ett projekt vilket syfte är att stöda dansarens träning samt instruera  olika teknikövningar som stöder hens utveckling. Projektet riktar sig till dansare från klass två och uppåt.

Projektet innehåller tre träffar. Den första, 19.3.2019 kl. 16-17.30 i Sportsgym, observerar man dansarens rörelser under en danslektion. Den andra och den tredje träffen 27.3 och 4.4 kl. 17- i Turun AMK, ICT- husets B del i andra våningen (Joukahaisen katu 3), är fysioterapeutiska undersökningar och personlig handledning. Uppmärksamma att det finns begänsat med parkeringsplatser. Vi rekommenderar samåkning.

Avgiften 30€ innehåller fysioterapeutisk observation samt personlig undersökning och handledning.

Anmälningar till Solveig senast sön. 3.3.2019
Solveig Ekholm
solveig.ekholm@arkipelagmusik.fi
040 755 5829

Handledande lärare
Pirjo Pennanen
pirjo.pennanen@turkuamk.fi