Oppilaaksi Musiikkiopisto Arkipelagiin


Tanssioppilaaksi tai musiikkileikkikouluun

Tanssiin sekä musiikin varhaisopetukseen (muskari, soitinvalmennus, minibändi)
ilmoittaudutaan soittamalla kansliaan (02) 458 5803.

Musiikkioppilaaksi

Polku 1: Muskarin kautta suoraan musiikkiopistoon

Alle kouluikäinen voi ilmoittautua musiikin varhaisopetukseen, jonka kautta voi päästä musiikkiopiston perusasteelle oman opettajan arvioinnin perusteella. Ilmoittaudu musiikin varhaisopetukseen soittamalla kansliaan (02) 458 5803.

Polku 2: Valintakokeen kautta oppilaaksi

Toukokuussa järjestetään valintakoe, jonka kautta uudet oppilaat pyrkivät syksyllä alkaviin opintoihin. Valintakokeessa (10-15 min) jutellaan siitä, millaista musiikkiopistossa on harrastaa ja mitä soitintoiveita oppilaalla on. Valintakokeessa ei tarvitse osata soittaa, sillä sitähän opistolle tullaan opiskelemaan!

Valintakoe lukuvuoden 2018-2019 opintoihin järjestetään keskiviikkona 23.5.2018
Ilmoittaudu valintakokeeseen soittamalla kansliaan (02) 458 5803.

Valintakokeen kulku
Keskustelun ja tutustumisen lisäksi valintakoetilanteessa imitoidaan rytmejä ja melodioita: hakija toistaa taputtaen hänelle esitettyjä lyhyitä rytminäytteitä (5 kpl) sekä laulaa tai viheltää säveliä, jotka hänelle esitetään joko pianolla tai laulamalla. Melodiatehtävistä (5 kpl) viimeisin on vapaavalintaisen kappaleen, esim. lastenlaulun, laulaminen. Hakija voi halutessaan esittää myös vapaaehtoisen soittonäytteen. Toivomme että alle 12-vuotiaalla on aikuinen mukana kokeessa.

Valintakokeita koskeviin kysymyksiin vastaa rehtori Jenni Uimonen 0400 827 765.

Polku 3: Jos et saanutkaan paikkaa ensimmäisenä hakuvuonna

Kaikille Arkipelagin musiikkiopintojen piiriin hakeutuville pyritään järjestämään mahdollisuus aloittaa opintonsa meillä. Jos varsinaisia perusasteen paikkoja ei ole tarpeeksi tarjolla ja jos ikää on muskaria enemmän, hakija ohjataan soittimien ryhmäopetuksen piiriin, joko soitinpiireihein tai soitinvalmennukseen. Soitinpiiri on usein kahden oppilaan pari, jota opetetaan samaan aikaan. Mahdollista on myöskin aloittaa opinnot yleisellä osastollamme, jolle ei ole pääsykokeita, mutta jonka lukukausimaksut ovat perusasteen paikkoja korkeammat. Yleisellä osastolla opetus on yksilöopetusta.