Vägen till elev vid Musikinstitutet Arkipelag

Musiklek

Till tidig musikfostran  (musiklek, spelgrupp, miniband) anmäler man sig till kansliet (02) 458 5803.

Danslektioner

Anmäl dig till danslektioner genom att ringa kansliet (02) 458 5803.

Instrumentelev

Musikelever kan också anhålla om studieplats längs hela läsåret genom att ringa kansliet (02) 458 5803. Lediga elevplatser fylls med sökande från de olika instrumentens kölistor i anmälningsordning.

Om du inte fick en plats

Vi i Arkipelag strävar till att kunna erbjuda alla sökande en möjlighet att inleda sina studier hos oss. Om det inte finns tillräckligt med platser på grundavdelningen eller om den sökande är för gammal för att börja i musikleken, styr vi henne/honom i mån av möjlighet till gruppundervisning, endera till instrumentgrupper eller förberedande instrumentundervisning. Instrumentgrupperna består oftast av minst två elever som man undervisar samtidigt.
Det är också möjligt att inleda sina studier på den allmänna avdelningen, där terminsavgiften är högre än på grundavdelningen.
På den allmänna avdelningen är undervisningen individuell.

Vid vilken ålder lönar det sig att inleda musik- och dansstudier?

Musik
Det rekommenderas att studierna inleds vid ca 7-8 års ålder. Det behövs en stark motivation, tillräcklig musikalisk utvecklingsberedskap och god koncentrationsförmåga. Eleven bör visa ett  intresse för det instrument eleven anger att han eller hon vill börja studera. Det finns dock instrument- och dansgrupper som gör det möjligt att börja redan före skolåldern, om barnet har intresse och koncentrationsförmåga. Bland instrumentgrupperna kan nämnas violin, piano, cello, dragspel, flöjt, kornett och slagverk.  Å andra sidan finns det instrument som kräver en viss fysisk storlek eller en annars längre utvecklad fysik, såsom klarinetten, bleckblåsinstrument och kontrabasen. När det gäller sång rekommenderas att studierna inleds först vid 15–16 års ålder, då stämbandens utveckling är i ett lämpligt skede och det är möjligt att träna andningsmuskulaturen på ett ändamålsenligt sätt.

Dans
Dansintresserade barn under skolåldern kan börja med barndans.