Vägen till elev vid Musikinstitutet Arkipelag

Musiklek- eller danselev

Till dansavdelningen och tidig musikfostran  (musiklek, spelgrupp, miniband) anmäler man sig till kansliet (02) 458 5803

Instrumentelev

Väg 1: Från musiklek direkt  till musikinstitutets grundavdelning

Elever under skolålder kan anmäla sig till tidig musikfostran. Härifrån kan man förflyttas på den egna lärarens rekommendation till musikinstitutets grundavdelning.
Anmäl dig till tidig musikfostran till kansliet (02) 458 5803.

Väg 2: Via ett inträdestest till musikinstitutets grundavdelning

I maj ordnas det inträdestest (10-15min.) där man tillsammans diskuterar vad det innebär att ha musik som hobby i Arkipelag och vad eleven har för instrumentönskemål. Man behöver inte kunna spela då man kommer till inträdestestet, det är ju det man får lära sig vid musikinstitutet!
Inträdestest till läsåret 2018-2019 ordnas 23.5.2018.
Anmäl dig till inträdestest till kansliet (02) 458 5803.

Förutom att diskutera och bekanta sig med varandra imiterar man också rytmer och melodier: den sökande imiterar korta rytmer (5st) genom att klappa, samt sjunger eller visslar melodier som spelas på piano och sjungs. Melodiuppgifterna är också fem till antalet och den sista utgörs av en fritt vald sång. Den sökande får också spela ett stycke på sitt instrument om den så önskar. Vi önskar att barn under 12 år kommer i sällskap av en vuxen.

Rektor Ilari Hongisto, 0400 827 765, svarar på frågor angående inträdestesten.

Väg 3: Om du inte fick en plats det första året du sökte

Vi i Arkipelag strävar till att kunna erbjuda alla sökande en möjlighet att inleda sina studier hos oss. Om det inte finns tillräckligt med platser på grundavdelningen eller om den sökande är för gammal för att börja i musikleken, styr vi henne/honom till gruppundervisning, endera till instrumentgrupper eller förberedande instrumentundervisning. Instrumentgrupperna består oftast av två elever som man undervisar samtidigt.
Det är också möjligt att inleda sina studier på den allmänna avdelningen, till vilken inte hålls något inträdestest, men terminsavgiften är högre än på grundavdelningen.
På den allmänna avdelningen är undervisningen individuell.