Vägen till elev vid Musikinstitutet Arkipelag

Musiklek- eller danselev

Till dansavdelningen och tidig musikfostran  (musiklek, spelgrupp, miniband) anmäler man sig till kansliet (02) 458 5803

Instrumentelev

Musikelever kan också anhålla om studieplats längs hela läsåret, Lediga elevplatser fylls med sökande från de olika instrumentens kölistor i anmälningsordning.

Om du inte fick en plats det första året du sökte

Vi i Arkipelag strävar till att kunna erbjuda alla sökande en möjlighet att inleda sina studier hos oss. Om det inte finns tillräckligt med platser på grundavdelningen eller om den sökande är för gammal för att börja i musikleken, styr vi henne/honom i mån av möjlighet till gruppundervisning, endera till instrumentgrupper eller förberedande instrumentundervisning. Instrumentgrupperna består oftast av minst två elever som man undervisar samtidigt.
Det är också möjligt att inleda sina studier på den allmänna avdelningen, där terminsavgiften är högre än på grundavdelningen.
På den allmänna avdelningen är undervisningen individuell.