Skip to main content
ArkipelagMusiikki

Är du intresserad av att lära dig komponera konstmusik?

By 25.8.2021No Comments

Projektet Ääneni äärelle är riktat till Arkipelags elever som är intresserade av komposition. Till projektet valda elever deltar i enskild och gruppundervisning under ledning av den professionella kompositören Ulf Långbacka. Svenskspråkiga undervisningen sker två gånger per månad från november till mars. Fem elever väljs till projektet via intervju.

Förfrågningar och anmälning senast 30.9 till Nina Källberg 040 700 5664.