Arkipelag

Anmälning till Kimitoöns musik-dansläger är öppen

By 29.1.2020No Comments

Kimitoöns musikfestspel arrangerar ett musik-dansläger i samarbete med Musikinstitutet Arkipelag och Pianoaura 22–27.6.2020 i Kimito.

Musiklägret riktar sig till elever i åldern 9–16 år. Eleverna får undervisning i sitt eget instrument samt deltar i olika samspelsgrupper och orkester.

Danslägret riktar sig till elever i åldern 9–16 år. Inga förhandskunskaper krävs, deltagarna delas vid behov upp i grupper enligt nivå.

Dans-och musiklägerdeltagare samarbetar under lägret. Sista anmälningsdagen för lägret är 15.5.2020. Elevplatserna delas ut i anmälningsordning.
Mer information: www.kimitomusicfestival.fi/sv/lager/