Skip to main content

Musik-dansläger ordnas på Kimitoön för 8–17 åringar 24.–29.6.2024

Under lägerveckan har man egna instrumentlektioner, samspel och orkester, på danslägret grupplektioner i streetdance. På kvällarna ordnas program med spel och lekar, simresa, korvgrillning m.m.

Kimitoöns Musikfestspel är arrangör för lägret och Musikinstitutet Arkipelag är samarbetspartner. Flera av våra lärare undervisar på lägret.

Man kan anmäla sig till lägret via https://kimitomusicfestival.fi/sv/lager/​ fram till 20.5.

Mer information: lägerplanerare, Minna Lehtonen, leiri@kimf.fi