Arkipelag

Barn fick bekanta sig med lied

By 29.5.2019 juni 3rd, 2019 No Comments

Under vårterminen inleddes ett gemensamt liedprojekt för sång- och pianoelever.

Lied är en form av konstmusik där sångaren och pianisten bildar en jämnlik duo. Traditionellt har man enbart som längre hunnen elev haft möjlighet att bekanta sig med lied. Detta på grund av verkens svårighetsgrad. Det nyss utkomna notmaterialet möjliggör det dock även i ett tidigare skede. Lied för barn har kunnat på senaste tiden ses som en stigande trend i musikläroinrättningar i Finland.

Sångläraren Anita Franklin och pianoläraren Saan Iljins elever har under de senaste månaderna tagit sina första steg i liedmusikens värld. I projektet deltog fem piano-sång par, vilka även uppträdde i vårens konserter. Projektet är ämnat att fortsätta på höstterminen.

Emilia Agge och Taimi Laine var ett av liedparen som deltog i projektet.

– Det var trevligt att delta i projektet för att det skillde sig så mycket från det vanliga, berättar Taimi och Emilia. Båda deltar gärna i projektet också på hösten.