Arkipelag

Läsårets 2018–2019 höjdpunkter

By 1.6.2019 augusti 12th, 2019 No Comments

Vilket fartfyllt och händelserikt läsår!

Arkipelags danselever fick i september delta i street-dansevenemang.

I Pargas höll lärarna dansverkstäder och eleverna uppträdde i evenemanget Streets of Pargas.

På Kimitoön deltog eleverna i Street and Shake 21.9.

Ukulelen blev allt mer populär detta läsår. Arkipelag startade ukulelegrupper i S:t Karins, på Kimitoön och i Pargas. Nu har grupperna 9 elever i S:t Karins, 3 elever på Kimitoön och 5 elever i Pargas.

Musikens teori förnyades i och med den nya läroplanen. Ämnet går nu under namnet musikfärdighet. Undervisningen är mycket mer praktisk och kreativ än tidigare och innehåller även komposition och improvisation. Läs mer »

Elever från Ålands musikinstitut besökte Arkipelag i september. Dansare från båda instituten bekantade sig med varandra under gemensamma danslektioner och koreografiverkstäder. Besöket kulminerade i en gemensam uppvisning. Läs mer och se bilder »

I november fokuserade man en vecka på improvisation. I improvisation kan man glömma benämningarna rätt och fel. Att ”dabba sig” kan i bästa fall leda till intressanta resultat. Veckans improverkstäder möjliggjorde skapandet av kreativ musik och dans.

Arkipelags dansare deltog under året i jazzdansevenemanget It`s All in Jazz, danstävlingarna Estradi och Glow, i flera tävlingar inom rytmisk gymnastik samt uppträdde i evenemanget Nuori tanssi. Många fina tävlingsframgångar!

Bild: Nagudansare i Estradi

Julen är en tid för konserter och uppträdanden. Så gott som alla Arkipelags musikelever och många danselever uppträdde på olika konserter och förevisningar. En av många oförglömliga konserter för musikeleverna var Lucia konserten, för dansarna Den dansande julkalendern.

I januari blåste Arkipelag nytt liv i dansen. I S:t Karins startades en grupp i Fortdance och snabbt bildades tre nya dansgrupper. Grenen blev ett fenomen som uppmärksammades i tidningar, radio och även i TV. Flera dansskolor har följt exempel och har nu Fortdance i sina dansurval. Roligt att vara innovatör!

I mars gav Arkipelagveckan omväxling i institutets vardag. Den vanliga undervisningen lades åt sidan och eleverna fick släppa loss, låta sig förtrollas och bli stilla i konserter och föreställningar.
Bild: musiksagan Flodens sång

Under våren startades ett Lied projekt för sång- och pianoelever. Lied är en form av konstmusik där sångaren och pianisten bildar ett jämnlikt par. Nyss utkommet notmaterial för barn möjliggjorde projektet. Läs mer »

I mars deltog Arkipelags elever i Stora gitarrorkestern som höll konsert i Sigynsalen i Åbo. Orkestern samlades för femte gången och var större än någonsin med 108 gitarrister. Konsertens tema detta år var filmmusik och musik från TV-serier.

I april fylldes kultursalen i Pargas till bredden då bandeleverna rockade loss i konserten Save our Sea. Evenemanget hämtade 1300 euro till förmån för Håll Skärgården Ren r.f! Över 50 elever i åldern 11-17 år uppträdde under kvällen. Läs mer »

Sångeleverna har under vårterminen bekantat sig med opera som sångform, och man fick höra arior på Opera-aria konserten i april! Konstskolan Pictura skötte om scenografin. Läs mer »

Även pop-sång eleverna höll i år en egen konsert.

Konserterna med Arkipelags stråkorkester har varit höjdpunkten för många stråkelever. Det bara är så roligt att spela tillsammans! En av höjdpunkterna var konserten Våriga toner. Den 20-mannade orkestern spelade bland annat konserten Våren av Vivaldi.

Storproduktionen Making of Catballet drog fullt hus fem gånger i kultursalen i Pargas och alla fick inte rum att se föreställningen som medierna gav fin respons för. Man hade möjlighet att följa med produktionens förberedelser från början.
Se bilder och videon »

Förutom allt detta har elever och lärare besökt åldringshem, skolor, kyrkor, allmänna platser, olika evenemang och dessutom deltagit i kurser och verkstäder. Varje musik- och danserfarenhet är värdefull, både mindre eller större.

Inget av dessa höjdpunkter skulle finnas utan det värdefulla grundarbetet inom musik- och dansundervisningen.