ArkipelagMusiikkiKemiönsaari TanssiParainen TanssiKaarina Tanssi

Höstterminen inleds 19.8

By 20.6.2019 augusti 12th, 2019 No Comments

Välkommen att inleda läsåret 2019–2020!

Inskriptionen för musikeleverna sker den 16.8. Eleverna kontaktar sina lärare mellan kl. 15–18 för att komma överens om sina lektionstider. Kontrollera tider för musikfärdighet (och eventuella orkester- och samspelstider) innan du kommer överens lektionstiden i huvud- och biämnet!

Inskriptionen berör inte dans och tidig musikfostran. Du hittar gruppernas tidtabeller på våra internetsidor. Om du inte är säker på vilken grupp du hör till, logga in på Eepos https://arkipelag.eepos.fi med dina egna lösenord. Där hittar du information om de grupper du är med i. Om det inte lyckas, kontakta kansliet: kansli2@arkipelagmusik.fi / 02 458 5803.

Läsårets viktiga datum

Undervisning
Hösttermin 19.8–20.12.2019
Vårtermin 7.1–25.5.2020

Lovdagar
Höstlov 14.10–20.10.2019
Självständighetsdag 06.12.2018
Jullov 21.12.2019–6.1.2020
Sportlov 17.2–23.2.2020
Påsklov 10.4–13.4.2020
Första Maj 01.05.2020

Vad då för Eepos?

Elevens framsteg i studierna dokumenteras i i elevadministrationsprogrammet Eepos https://arkipelag.eepos.fi, där eleven och hemfolket kan följa med elevens inlärning och samtidigt ta del i och stöda den. I Eepos samlas det med tiden en digital portfolio över studierna för elevens eget bruk.
Även fortsättningsanmälan görs via Eepos. Nya elever får lösenord till systemet genom att ringa kansliet genast i början av sina studier. Tag hand om lösenordet, du behöver det varje år!

Om terminsavgifter

Om elevens hemort ändras eller är en annan än Pargas, S:t Karins eller Kimitoön, är eleven/vårdnadshavaren skyldig att genast anmäla detta till Musikinstitutet Arkipelags kansli 02 458 5803.

I fall eleven vill avbryta sina studier skall detta meddelas skriftligen till Musikinstitutet Arkipelags kansli, Fredrikaplan 2, 21600 PARGAS eller kansli1@arkipelagmusik.fi. De tre första lektionerna är avgiftsfria för en ny elev. Om man därefter önskar avbryta sina studier, bör det göras före den fjärde lektionen. Därefter uppbärs full terminsavgift.

Nedsatta terminsavgifter
Institutet har begränsade möjligheter att bevilja nedsatt terminsavgift. Nedsatt terminsavgift kan beviljas för ett läsår i sänder. En fritt formulerad ansökan med bilagor (uppgifter om inkomst och skatteintyg) skickas till musikinstitutets kansli, Fredrikaplan 2, 21600 Pargas. Ansökan bör göras före utgången av den första veckan i september och riktas till Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f.:s styrelse.