Läsordningen 2020–2021. Ändringarna möjliga.

S:t Karins

Finskspråkiga grupper

Lärare: Pia-Maria Björkman

Måndag
15.00–16.00 Förberedande instrumentundervisning, smågrupper (piano)
16.15–17.00 Musiklek 3–4-åringar
17.15–18.00 Musiklek 5-åringar
18.15–19.00 Musiklek 6-åringar

Tisdag
15.00–18.00 Förberedande instrumentundervisning, smågrupper (piano)

Lärare: Mauri Mikkola

Måndag
17.00–17.30 Förberedande instrumentundervisning, miniband
17.30–18.00 Förberedande instrumentundervisning, miniband

Kimitoön

Tvåspråkiga grupper

Lärare: Nina Mickelson
Onsdag
16.15–17.00    Musiklek 1–3-åringar (tillsammans med en vuxen)
17.15–18.00    Musiklek 5–6-åringar
18.00–18.45    Förberedande instrumentundervisning, smågrupper

Pargas

Tvåspråkiga grupper

Lärare: Pia-Maria Björkman
Torsdag

16.15–17.00    Musiklek 1–2-åringar (tillsammans med en vuxen)

Lärare: Nina Mickelson, Pia-Maria Björkman
Torsdag
17.15–18.00    Musiklek 3–4-åringar

Svenskspråkiga grupper

Lärare: Nina Mickelson
Måndag
17.30–18.15    Musiklek 5-åringar
18.30–19.15    Musiklek 6-åringar

Finskspråkiga grupper

Lärare: Pia-Maria Björkman
Onsdag
15.15–16.00    Förberedande instrumentundervisning, miniband
16.00–16.30    Förberedande instrumentundervisning, smågrupper (piano)
17.45–18.30    Musiklek 5–6-åringar