Läsordningen 2024–2025. Ändringarna möjliga.

S:t Karins

Finskspråkiga grupper


Måndag
15.30–16.00   Musiklek 1–3-år tillsammans med en vuxen
16.15–17.00   Musiklek 3–4-år
17.15–18.00   Musiklek 5–6-år

Lärare: Mauri Mikkola
15.15–15.45 Miniband 1 (10 år, spelat tidigare)
15.45–16.15 Miniband 2 (8 år, ingen erfarenhet)
16.15–16.45 Miniband 3 (6 år, ingen erfarenhet)
18.30–19.15 Bandworkshop (16+ år, behärskar sitt instrument och får/har fått instrumentundervisning)

Kimitoön

Tvåspråkiga grupper

Onsdag, Nina Mickelson
16.30–17.00    Musiklek 1–3-år, tillsammans med en vuxen
17.00– 17.45    Musiklek 4–5-år
17.45 – 18.30   Musiklek 6-år

Pargas

Tvåspråkiga grupper

Måndag, Nina Mickelson
16.45–17.15    Musiklek 1–3-år tillsammans med en vuxen

Torsdag, Pia-Maria Björkman & Nina Mickelson
17.00–17.45    Musiklek 3–4-år

Svenskspråkiga grupper

Måndag, Nina Mickelson
17.30–18.15 Musiklek 5-år
18.30–19.15 Musiklek 6-år

Torsdag, Nina Mickelson
16–16.45 Miniband, forts.

Finskspråkiga grupper

Torsdag, Pia-Maria Björkman
16.00–16.45    Miniband, nybörjare
18.00–18.45 Musiklek 5–6-år