Musikglädje för barn

Barnen i 1–9 års ålder får bekanta sig med musikens värld genom olika upplevelser och nya erfarenheter. Barnen får njuta av att skapa musik och samtidigt utveckla ett positivt förhållande till musiken. Tidig musikfostran ger också en bra grund för eventuella fortsatta musikstudier.

Grupper och lektionens längd

Barnen antas i anmälningsordning utan inträdesförhör och indelas i grupper enligt ålder. Barnens allmänna och musikaliska utvecklingsskeden beaktas i undervisningen.

Musiklek

Musiklek 1–2-åringar
30 min./ vecka
Barnen deltar tillsammans med en vuxen på lektionerna

Musiklek 3–4-åringar
45 min./vecka
Barnen deltar självständigt. Barnen lär sig genom lek.

Musiklek 5-åringar
45 min./vecka
Barnen börjar redan spela olika instrument.

Musiklek 6-åringar
45 min./vecka
Under läsåret bekantar man sig med ukulele, piano, slagverk och blockflöjt. Man spelar också från musikleken bekanta instrument. Under vårterminen bekantar man sig med musikinstitutets andra instrument. Under lektionerna sjunger man mycket och lär sig även musikens grunder som t.ex. noter och rytmer.

Efter gruppen för 5–6-åringar har man möjlighet att fortsätta i instrumentgrupp, miniband eller söka in till musikinstitutets grundavdelning.

Förberedande instrumentundervisning

Smågrupper 6–9-åringar
Barnet kan själv välja ett instrument som hon/han vill spela i gruppen. Man bekantar sig även med grunderna i musikfärdighet (musikteori).

 • Ukulele (2–6 barn) Man bekantar sig med ackordspel och knäppande av melodier. Man bekantar sig även med andra stränginstrument.
 • Piano (1–2 barn) Man lär sig grunderna i pianospel, enkla accompanjemang och improvisering.
 • Blockflöjt (2–6 barn) Man bekantar sig även med andra blåsinstrument.
 • Sång (7–12-åringar)

Miniband 7–10-åringar
Huvudvikten i Minibandet är samspelet. I Minibandet bekantar man sig med bandinstrument, lär sig rytmik, allmänna grunder i musik och lätta komp. Instrumenten i minibandet är bland annat gitarrinstrument, trummor, klaverinstrument, rytminstrument – och naturligtvis sång.

Utöver att ha det roligt och spela tillsammans strävar man till att öka barnets koncentrationsförmåga och att jobba i grupp.

Vad får barnen ur tidig musikundervisning?

 • den väcker och utvecklar barnets intresse för sång och musik
 • den utvecklar barnets rytmiska och melodiska känsla
 • den utvecklar barnets musikaliska uttrycksförmåga
 • den stöder barnets sociala och emotionella utveckling

Innehåll och arbetssätt

 • de musikaliska elementen dynamik, rytm/tempo, färgklang, melodi, form och harmoni formar musiklekens innehåll
 • sång och sånglekar
 • ramsor
 • dans och rörelselekar
 • rytmik
 • instrumentspel
 • musiklyssnande (bl.a. barnsånger, klassisk-, folkmusik)
 • sagor, dockteater och bildkonst