Perusopinnot

Musiikkitaito koostuu perusopinnoissa seuraavista tasoista: Musiikkitaito 1, 2, 3 ja 4.
Tunnit pidetään kerran viikossa ja tasojen kesto on yhteensä neljä lukuvuotta. On suositeltavaa että oppilaat aloittavat aineiden opiskelun viimeistään täytettyään 10 vuotta. 8–9 vuotiaille suositellaan Musiikkitaito Info-ryhmää, jossa opitaan laulun, leikin, rytmisoittimien, kehorytmin jne. kautta.


Musiikkitaito 1
Musiikki ja minä

Opimme nuottien kirjoittaminen ja oikeat nimitykset, nuottien aika-arvot, intervallien tunnistamisen, musiikin terminologiaa, duurisävelasteikot ja mahdollisuuksien mukaan myös rinnakkaiset mollit.
Tutkimme myös erilaisia nuottikuvia ja harjoittelemme eri tavoin rytmikuvioita. Tutustumme myös erilaisiin soittimiin, kuunnellaan musiikkia ja soitamme yhdessä.


Musiikkitaito 2
Musisoiden ja improvisoiden

Musiikkitaito 1:ssä opittuja perusasioita laajennetaan. Opimme kaikki duuri ja harmoniset mollisävellajit. Tutustutaan myös muihin asteikkotyyppeihin (esim. pentatoninen-, kokosävel-, itämainen-, bluesasteikko). Opimme duurin ja mollin kolmisoinnut ja niiden merkintätavat, terminologiaa, asteikkojen improvisaatiota, yksinkertaisen kadenssin improvisointia. tutustutaan maailman musiikkiin, soitamme ja improvisoimme yhdessä ja käymme konserteissa.


Musiikkitaito 3
Säveltäen ja sovittaen

Musiikkitaito 1:ssä 2:ssa opittuja asioita laajennetaan. Opimme intervallit laatuineen, sointuasteet, kolmisoinnut laatuineen ja mahdollisuuksien mukaan nelisoinnut ja niiden merkintätavat, kaikki sävellajit, kaksoiskorotukset ja -alennukset, terminologiaa sekä transponointia. Tutustutaan säveltämisen ja sovittamisen periaatteisiin. Tutustumme länsimaiseen musiikkiin, soitamme, sävellämme yhdessä ja käymme konserteissa.


Musiikkitaito 4  
Musiikki arjessa

Musiikkitaito 4 on kaiken osaamisen vahvistaminen.
Tutustumme muusikon aineistoon ja tietolähteisiin, tieto ja nuottilähteisiin ja sovelluksiin. Tutustutaan äänittämiseen ja äänen käsittelemiseen. Osallistumme musiikkielämään kuulijana ja tuottajana ja kirjoitamme arvosteluja.

Suoritetut perusopinnot musiikkitaidossa luetaan hyväksi esim. lukion opinnoissa.

Syventävät opinnot

Syventävä musiikkitaito
Opintojen tavoitteena on antaa oppilaalle monipuoliset lähtökohdat, sekä kehittää ja syventää musikaalista yleissivistystä. Syventävät musiikkitaidot yhdessä syventävien soitto- tai lauluopintojen kanssa oikeuttavat syventävien opintojen päättötodistukseen ja antavat mahdollisuuden hakeutua musiikin ammattiopintoihin. Syventävä musiikkitaidon opiskelu etenee oppilaan omien intressien mukaan.

Opiskelussa käytetään projektiajattelua:

  1. Oppilaan kanssa käydään läpi kiinnostuksenkohteita ja jatkosuunnitelmia
  2. Laaditaan suunnitelma siitä, millainen oppilaan projektityö tulee olemaan (esim. esiintyminen, äänitysprojekti, musiikin kirjoittamista, musiikista kirjoittamista, konsertin tuottamista).
  3. tehdään aikataulun hahmotelma ja määritellään oppilaalle sopiva laajuus.
  4. Sovitaan välietapit ja tavataan oppilas niiden toteuduttua.
  • mikäli syventävien musiikkitaidon suorittajia on useampi, voidaan tavata ryhmänä
  • mikäli opintojen jatkamista suunnittelevia on useita, perustetaan heille oma, jatko-opintovalmiuksiin tähtäävä ryhmä

Opiskelevien asioiden suhde vaihtelee oppilaan tilanteesta riippuen.