Musikteknologistudier

I musikteknologin bekantar man sig bl.a. med digital inbandning, mixning och mastering och användning av notationsprogram.
På musikteknologikurserna får eleverna prova på att göra och arrangera egen musik med hjälp av dataprogram. Målsättningen är att man lär sig använda programmens olika egenskaper och genom det utveckla elevens självuttryck och ge tillfällen att producera egen musik!
Kursen lämpar sig bäst för 10 år fyllda. Undervisningen stöder andra studier i musikinstitutet.