Tervetuloa Musiikkiopisto Arkipelagiin

Onnea musiikkioppilaitoksen oppilaspaikasta! Musiikkiharrastuksen aloittaminen on hyvä päätös. Musiikki hoitaa niin aivoja kuin sydäntäkin. Tutkimusten mukaan se vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin, käyttäytymiseen, keskittymiskykyyn, luovuuteen, itsetuntoon ja itsekuriin sekä mahdollisesti jopa älykkyyteen.

Musiikkioppilaspaikka ei ole itsestäänselvyys, eivätkä kaikki halukkaat saa paikkaa. Yhden musiikkioppilaan opintojen järjestäminen maksaa vuositasolla useita tuhansia euroja. Valtion ja kunnan osuuksien avulla maksetaan suurin osa tuosta summasta ja rahoitus määrittää paljonko oppilaspaikkoja opisto voi tarjota.

Opistossa opiskelu vaatii aktiivista osallistumista opetukseen sekä ahkeraa kotiharjoittelua. Opetus on tavoitteellisesti etenevää taiteen perusopetusta, joka johtaa tutkintoon. Opintojen kesto on keskimäärin 8–9 vuotta, josta noin viisi vuotta suoritetaan perustutkintoa. Perusopintoja seuraavat syventävät opinnot ja opiston päättötodistus ruusun kera!

Soittotunteja ja muuta opetusta
Koska opintoihin saattaa kehitysvaiheesta riippuen kuulua oman soittotunnin lisäksi myös muuta opetusta, kannattaa varautua siihen, että käyntikertoja opistolla kertyy enemmän kuin yksi viikossa.

Poissaolot
Mikäli oppilas on estynyt tulemasta tunnille, ei opettajalla ole velvollisuutta korvata tuntia. Poissaolo ilmoitetaan suoraan omalle opettajalle. Opettajan sairastuessa, sijainen pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.
Opetusta ei anneta itsenäisyyspäivänä, vappuna ja loppiaisena.

Opintojen keskeyttäminen
Kannattaa keskustella oman opettajan kanssa ennen lopetuspäätöstä. Jos lopetuspäätöksen syynä on motivaation puute, opettaja voi auttaa keksimään keinoja motivaation parantamiseksi. Opintojen keskeytymisestä on aina ilmoitettava kansliaan kirjallisesti, joko postitse Fredrikanaukio 2 a, 21600 Parainen tai sähköpostitse kansli1@arkipelagmusik.fi. Uusi oppilas saa kokeilla lajia kolme ensimmäistä oppituntia. Mahdollinen peruutus tulee tehdä ennen neljättä oppituntia, jonka jälkeen lukukausimaksu laskutetaan kokonaisuudessaan.

Musiikkitaito
Soitto- tai lauluopintoihin kuuluu kiinteänä osana musiikkitaito, jossa musiikkioppilas oppii mm. nuottien lukemista ja kirjoittamista, rytmikuvioita, sävellajeja, musiikin terminologiaa, sävellystä ja improvisointia. Musiikkitaidon tunnit pidetään kerran viikossa ja opintojen kesto on neljä lukuvuotta. On suositeltavaa että oppilaat aloittavat tunnit viimeistään täytettyään 10 vuotta. Musiikkitaidon suorittaminen on välttämätöntä opiston päättötodistuksen saamiselle. Musiikkitaito on Arkipelagin musiikkioppilaspaikan saaneelle maksutonta. Kysy oppilaalle sopivista musiikkitaidonryhmistä kansliasta tai suoraan omalta opettajaltasi.

Yhteissoitto
Opiskeluun kuuluu myös osallistuminen opiston järjestämiin konsertteihin sekä soittajana että kuulijana. Oppilaalla on mahdollisuus osallistua myös bändi-, orkesteri, tai muuhun yhteissoittotoimintaan. Kysy opettajaltasi mahdollisista vaihtoehdoista, kun se tuntuu ajankohtaiselta! Yhteissoitto on musiikkioppilaspaikan saaneelle maksutonta.

Opisto järjestää syyslukukaudella temaviikon ja kevätlukukaudella konserttiviikon eli Arkipelag-viikon, jolloin oma tunti saattaa korvautua muulla ohjelmalla. Viikkojen tarkoituksena on mahdollistaa tavallisista soittotunneista poikkeavaa oppimista. Teema- ja konserttiviikon ohjelma on oppilaille maksutonta.

Vuokrasoittimet ja oman soittimen hankinta
Musiikkiopistolla on käytössään rajoitettu määrä vuokrasoittimia, joita oppilaat voivat vuokrata lukukaudeksi kerrallaan. Vuokraaja tekee kirjallisen sopimuksen opiston kanssa. Soittimista perittävä vuokra peritään lukukausimaksujen yhteydessä. Vuokrasoittimen avulla voi varmistua siitä että valittu soitin on juuri se mitä haluaa soittaa, eikä alkuvaiheessa tarvitse uhrata suuria summia oman soittimen hankintaan. Kun oman soittimen hankinta tulee ajankohtaiseksi, kysy neuvoa ensisijaisesti omalta opettajaltasi.

Eepos
Oppilaan eteneminen opinnoissa dokumentoidaan Eepos-oppilashallintajärjestelmään, jota oppilas ja kotiväki voi seurata ja samalla osallistua oppimisen tukemiseen. Eepokseen kertyy ajan myötä opinnoista digitaalinen portfolio oppilaan omaan käyttöön.

Myös jatkoilmoittautuminen tehdään Eepok­sen kautta. Uudet oppilaat saavat tunnukset järjestelmään soittamalla kansliaan heti opintojen alettua. Kanslia lähettää sähköpostiisi tiedot, joiden kautta pääset käyttämään Eeposta. Pidäthän huolta salasanasta, tulet tarvitsemaan sitä joka vuosi! Jatkoilmoittautumislomake on tärkeää täyttää ajoissa, jotta oppilas säilyttää oppilaspaikkansa.

Tietoa ja uutisia
Tärkeimmät tiedot Arkipelagista ja yhteys­tiedot (mukaan lukien opettajien puhelinnumerot ja tiedot lukukausimaksuista) löydät internetsivuiltamme. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@arkipelagmusik.fi.

Saat säännöllisesti sähköpostiisi Arkipelagin uutiskirjeen, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista, kuten kursseista ja tapahtumista, joihin oppilailla on mahdollisuus osallistua. Pidäthän huolta, että meillä on ajantasainen sähköpostiosoitteesi!

Tykkää meistä Facebookissa ja Instagramissa!

Oma soitonopettaja on oppilaalle tutuin ihminen opistossa, ja häneltä voi aina kysyä mieltä askarruttavista asioista. Lisätietoa opiston toiminnasta saat myös kansliasta, rehtorilta ja apulaisrehtorilta.