Uusi opetussuunnitelma tuo muutoksia yleisiin aineisiin. Sivu päivitetään pian.

Perustaso

Perustason yleiset aineet koostuu seuraavista kursseista:

Musiikin perusteet 1, 2 ja 3 ja musiikin tuntemus

Tunnit pidetään kerran viikossa ja kurssien kesto on 2-3 lukukautta. On suositeltavaa että oppilaat aloittavat yleisen aineiden opinnot viimeistään täytettyään 10 vuotta.

Alle kymmenenvuotiaille suositellaan Musiikin perusteiden ryhmää, jossa opitaan laulaen, leikkien, rytmisoittimia käyttäen, kehorytmejä jne.

Musiikin perusteet 1

Teoriassa opimme nuottien kirjoittamisen ja oikeat nimitykset, nuottien aika-arvot, intervallien tunnistamisen jne. Tähän kuuluu myös 10 ensimmäistä asteikkoa ja kolmisointua. Kurssi sisältää myös tempo- ja dynamiikka-terminologian.

Säveltapailuosassa opilaat opettelevat laulamaan nuoteista. Aloitamme kahdesta sävelestä ja vähitellen laulamme melodioita jotka perustuvat duuriasteikkoon. Tutustumme myös molliasteikkoon.

Harjoittelemme rytmien lukemista ja tasaisen pulssin ylläpitämistä, aivan kuin omassa musisoimisessamme.

Tämän lisäksi harjoittelemme melodia- ja rytmisanelua. Oppilas kirjoittaa rytmin/melodian jonka opettaja lukee/soittaa. Tämä tuntuu monelle opilaalle aluksi vaikealta, mutta mitä paremmin esim. rytmien lukeminen sujuu sitä paremmin rytmisanelu onnistuu. Laulamme melodiat ja luemme rytmit yhdessä, pareittain mutta myös yksitellen. Jotkut oppilaat jännittävät tätä aluksi, mutta ajan mittaan kaikki tottuvat siihen.

Musiikin perusteet 2 ja 3

Musiikin perusteet 1:ssä opittuja perusasioita laajennetaan, teoriaosa syvenee ja rytmien ja melodioiden vaikeusaste kasvaa. Jokaiselta tunnilta oppilaat saavat kotitehtäviä, usein jonkin teoriatehtävän ja muutamia rytmejä ja melodioita harjoiteltavaksi. On tärkeää että oppilaat tekevät kotitehtävät, koska säveltapailua ei opi viikossa, vaan se vaatii paljon harjoittelua ja on aikaavievää.

Musiikin tuntemus

Musiikin tuntemuksessa käydään läpi musiikinhistoriaa, opimme tunnistamaan musiikkia eri tyylikausilta ja opimme eri soittimista. Yleisten aineiden ajatuksena on tukea oppilaan omaa musisointia ja antaa yleissivistystä musiikissa.

Opistotaso

Opintojen tavoitteena on antaa oppilaalle monipuoliset lähtökohdat, sekä kehittää ja syventää musiikillista yleissivistystä.

Musiikin perusteet D, Musiikintuntemus D, Harmoniaoppi ja D-tasosuoritus oppilaan pääaineessa sisältyvät opistotason opintokokonaisuuteen. Nämä oikeuttavat opistotason päättötodistukseen ja antavat mahdollisuuden hakeutua musiikin ammattiopintoihin.

Musiikin perusteissa D laajennetaan teoria- ja säveltapailun aikaisempia taitoja käytännön musisointia hyväksikäyttäen.

Musiikin perusteissa D laajennetaan taitoja sopimalla opettajan kanssa alueesta musiikin historiassa, johon oppilas haluaa syventyä, esimerkiksi tietty aikakausi tai musiikin laji.

Konserteissa käyminen on myös tärkeä osa opintokokonaisuutta.

Harmoniaoppi antaa peruseväät perinteiseen soinnutukseen ja eri äänten kuljetukseen.