Musiikkiopisto Arkipelagin oppilaan opas

Sisältö:
1. Hakeutuminen opintoihin
2. Opiskelu Arkipelagissa
3. Soitin- ja nuottihankinnat ja tanssivaatteet
4. Poissaolot, opintojen keskeyttäminen ja lukukausimaksut

Lyhyt esittely

Musiikkiopisto Arkipelag on yksityinen, kultturi- ja opetusministeriön sekä opetushallituksen alainen valtionosuutta saava oppilaitos, jonka toimintaa ylläpitää Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f.- Musiikkiopisto Arkipelagin kannatusyhdistys r.y. Kannatusyhdistyksen vuosikokous valitsee musiikkiopistolle hallituksen, joka vastaa talous-, opetus- ja henkilöstöhallinnosta.

Musiikkiopiston toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat alueet: Parainen, Kaarina ja Kemiönsaari.
Omat opetuspisteensä opistolla on Paraisilla, Kaarinassa ja Kemiössä. Tämän lisäksi opetusta järjestetään myös useissa kouluissa.

Musiikkiopisto Arkipelag

Parainen
Fredrikanaukio 2a, 21600 Parainen

Rehtori Jenni Uimonen 0400 827 765
päävastuualueena musiikkiopiston toiminta ja yleishallinto

Kanslisti Christina Engström 458 5803
päävastuualueina oppilasrekisteri, matrikkeliotteet, todistukset

Kanslisti Oona Wanström 458 5803
päävastuualueina oppilaskonsertit, palkka-asiat ja tanssiosasto

Kemiö
Arkadiantie 5, 25700 Kemiö

Apulaisrehtori, huilunsoitonopettaja  Nina Källberg  040 700 5664
päävastuualueina Kemiönsaaren toimipisteen toiminta ja sijaisuuskysymsykset

Kaarina
Hovirinnantie 5, 20780 Kaarina

Toimipistevastaava  Riikka Lehtimäki 040 571 5313

1. Hakeutuminen opintoihin

1.1 Valintakokeen ajankohta
Musiikkiopisto järjestää uusille oppilaaksi pyrkiville keväisin valintakokeet kaikilla opetuspiste-
paikkakunnilla, eli Paraisilla, Kaarinassa ja Kemiönsaarella. Valintakokeista ilmoitetaan alueella
ilmestyvissä lehdissä. Tanssiopintoihin ja musiikkileikkikouluun ei ole pääsykokeita vaan opetukseen ilmoittaudutaan opiston ilmoittamana ajankohtana.

1.2 Mitä valintakokeissa testataan?
Musiikin valintakokeissa testataan mm. rytmisiä ja muita musiikillisia valmiuksia. Lue lisää oppilaaksi pääsemisen poluista kohdasta HAKUTIETOJA

1.3 Mikä on hyvä musiikki- ja tanssiopintojen aloitusikä?
Musiikki- ja tanssiopintojen aloittamisikäkysymys on hyvin yksilöllinen. Opistoon hakeutumisessa on tärkeää vahva motivaatio, riittävät musiikilliset kehittymisvalmiudet ja hyvä keskittymiskyky.
Oppilaan on osoitettava omakohtainen kiinnostuksensa juuri siihen soittimeen tai tanssiin, johon hakeutuu. Suositeltavaa on että opinnot voisi aloittaa n. 7-8 vuotiaana. On kuitenkin soitin- ja tanssiryhmiä joissa opinnot voi aloittaa jo alle kouluikäisenäkin jos intoa ja keskittymiskykyä löytyy.
Soitinryhmistä mainittakoon mm. viulu, piano, sello, haitari, huilu, kornetti, lyömäsoittimet.Tanssin voi aloittaa alle kouluikäisenä lasten tanssilla. Toisaalta on soittimia, jotka vaativat jo
vähän enemmän kokoa tai muutoin kehittyneempää fysiikkaa soittajalta. Näistä soittimista
mainittakoon mm. klarinetti, isot vaskipuhaltimet ja kontrabasso. Lauluopinnoista kiinnostuneita suositellaan malttamaan n. 15-16 vuotiaaksi saakka, jolloin äänihuulten kehitys on jo hyvällä alulla ja hengityslihaksiston toiminnan tavoitteellinen harjoittaminen mahdollista.

1.4 Mitä soittimia ja tanssia voi opiskella Arkipelagissa?
Opistossa on mahdollisuus opiskella kaikkia akustisia instrumentteja, sähkökitaraa ja – bassoa, opiskella laulua tai musiikin teknologiaa. Tietyt soittimet ovat vakiinnuttaneet asemansa ja toisaalta on soittimia joihin ei oppilaita hakeudu lainkaan. Ennen pyrkimistä kannattaa miettiä löytyisikö suosituimman soittimen, pianon, lisäksi jokin muu vaihtoehto. Ennen pääsykokeita voi myös ottaa yhteyttä rehtoriin tai apulaisrehtoriin, jos haluaa tietää lisää soitinvaihtoehdoista opistossa. Tanssilajeista voi pääaineena opiskella yhtä tanssilajia, sivuaineena useampia tanssilajia. Tanssiopinnot aloitetaan tanssinperusteista, jossa ollaan mukana kunnes riittävät perustaidot on saavutettu. Tämän jälkeen valitaan jokin em. tansseista pääaineeksi.

Musiikkiopistoon pyrkii vuosittain runsaasti lapsia ja nuoria. Tilanne on valitettavasti se, että
kaikkia halukkaita ja motivoituneita muusikon alkuja ei välttämättä voida ottaa opistoon varsinaiseksi oppilaaksi. Pyrkijöillä, jotka eivät mahdu varsinaiselle oppilaspaikalle opistossa on opiston ilmoituksen mukaan mahdollisuus aloittaa yleisellä tasolla. Yleinen taso toimii samoin periaattein kuin perus- ja opistotaso, mutta on ns. omakustanteista opetusta. Koska yleisen tason toimintaa ei tueta valtion eikä kuntien rahoituksella vaan lukukausimaksujen tulee kattaa kaikki opetustoiminnasta aiheutuvat kulut, on oppitunti lyhyempi ja lukukausimaksu korkeampi kuin opiston perus- tai opistotasolla. Edellä mainittu ei koske tanssioppilaita, koska mitään erillistä jakoa tanssiosastossa ei ole.

2. Opiskelu Arkipelagissa
Musiikkiopisto Arkipelagissa annetaan tavoitteellista opetusta taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaisesti noudattaen voimassaolevaa opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti ( 41/011/2002 ) laadittua opetussuunitelmaa.

2.1 Musiikkileikkikoulu ja lastentanssi
Musiikkileikkikoulun ja lastentanssin tarkoituksena on herättää innostus musiikkiin ja tanssiin ja antaa perusvalmiuksia mahdollisille musiikki- ja tanssiopinnoille opistossa musiikkileikkikoulun ja lastentanssiopintojen jälkeen. Musiikkileikkikoulu ja lastentanssi on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Musiikkileikkikouluun ja lastentanssiin ei tarvitse pyrkiä, vaan mukaan pääsee ilmoittautumalla opiston kansliaan keväisin opiston ilmoittamana aikana.

2.2 Musiikin ja tanssin opinnot Arkipelagissa
Musiikkiopistoon, perus- ja opistotasolle, voidaan ottaa vuosittain rajoitettu määrä uusia oppilaita. Instrumentti- ja lauluopintoja on mahdollisuus harjoittaa myös opiston yleisellä tasolla.
Tämän lisäksi opistolla on opetusta myös aikuisille. Aikuisopiskelija on oppilas, jolla on takanaan jo musiikkiopiston opintoja, mutta joka ei ikänsä puolesta voi opiskella opiston
perus- tai opistotasolla. Tanssiopetukseen ei ole erillisiä pääsykokeita vaan opetukseen ilmoittaudutaan.

2.2.1 Arkipelag järjestää tavoitteellista musiikin ja tanssitaiteen perusopetusta
Oppilaspaikka opistossa ei ole itsestäänselvyys, vaan opistossa opiskelu vaatii aktiivista osallistumista opetukseen sekä ahkeraa kotiharjoittelua. Tunneille tullaan huolellisesti
valmistautuneena ja valmiina keskittyneeseen opiskeluun. Tanssitunnille tullaan ajoissa, siten että tanssivaatteet ovat yllä ja hiukset siististi kiinni kun oppitunti alkaa. Vaatetuksesta ja muusta varustuksesta sovitaan opettajan kanssa lukuvuoden alussa.

2.2.2 Arkipelagin toiminta- alue on laaja
Osa toiminnasta on keskittynyt eri toimipisteisiin. Oppilaat saattavat ajoittain osallistua opetustyhmiin, jotka toimivat pääsääntöisesti vain yhdessä toimipisteessä, joka voi tarkoittaa liikkumista eri toimipisteiden välillä. Koska opintoihin saattaa kehitysvaiheesta riippuen kuulua oman soitto- tai tanssitunnin lisäksi myös muuta opetusta, on syytä varautua myös siihen että käyntikertoja opistolla kertyy enemmän kuin yksi kerta viikossa.

2.2.3 Opintojen eteneminen ja motivaatio
Soiton- ja tanssinopiskelu on pitkäjänteisyyttä vaativaa ja vastaan saattaa tulla aikoja jolloin soitto tai tanssi ei maistu. Erilaiset vaiheet opinnoissa kuuluvat asiaan eikä vastoinkäymisiä tai hetkellistä herpaantumista pidä pelästyä tai tehdä liian pikaisia päätöksiä harrastuksen jatkamisesta pelkästään niiden nojalla. Vastusten ja ennen kaikkea itsensä voittaminen ja oppilaan lahjakkuuden kehittäminen on haaste opistolle ja opettajakunta on valmiina omalta osaltaan tekemään parhaansa, jotta oppilas kehittyy tasapainoiseksi soittajaksi ja tanssijaksi ja saa riittävästi eväitä soittamiseen ja tanssimiseen josta voi iloita tulevaisuudessakin. Kodin tuki on nuoren muusikon ja tanssijan taipaleella ensi arvoisen tärkeää.

Musiikkiopisto noudattaa omaa, tavoitteellista opetussuunnitelmaa jonka pohjalta oppilaan opintoja rakennetaan yksilöllisen kehityksen mukaan. Oppilaan kehitystä seurataan säännöllisesti ja opiskeluun kuuluvat olennaisena osana osallistuminen opiston järjestämiin konsertteihin sekä itse soittajana ja tanssijana että kuulijana ja katselijana.

2.2.4 Pääaine ja muut opiskeltavat aineet
Musiikin opiskelijat valitsevat pääaineen, joka voi siis olla soitin, laulu, tai musiikin teknologia tai yleiset aineet. Musiikkiopisto pyrkii myös järjestämään sävellyksen opetusta periodiluonteisesti. Pääaineen oppitunnin pituus voi vaihdella lukuvuosittain. Pääainetunteihin voidaan sisällyttää myös opintojen vaiheesta riippuen yhteissoittoa. Pääaineopintojen lisäksi opintoihin kuuluvat yleiset aineet, yhteissoitto, orkesterisoitinten osalta osallistuminen orkesteriin tai bändisoittoon.
Sivuaineopintoihin voi hakeutua kun on ensin saaavuttanut riittävät taidot pääaineessa, minimivaateena on tasosuoritus 2 pääaineesta. Sivuaineoikeuden anominen ei automaattisesti oikeuta opinto- oikeuden saamiseen, vaan oikeus myönnetään harkinnanvaraisesti oppilaan kehitystason ja opiston resurssien mukaan. Sivuaineopinnoista on aina syytä ensin keskustella oman opettajan kanssa.
Tanssin opiskelijat valitsevat siis pääaineen, jossa opetusta on pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa, määrä voi vaihdella samoin kuin oppitunnin pituus, tanssilajin ja kehitysvaiheen mukaan.

Musiikki- ja tanssiopinnot on jaksoteltu kokonaisuuksiin, jotka ilmenevät opiston opetussuunnitelmasta. Kokonaisuudet ” tentitään ” tasosuorituksen/tanssikokeen muodossa, jolloin oppilas saa tärkeää suullista palautetta myös muilta talon opettajilta. Oppilaalla on myös mahdollisuus itsearviointiin. Opintojen kehitysvaiheesta riippuen saatetaan suorituksesta antaa sanallisen palautteen lisäksi myös numeraalinen arvio.

2.2.5 Yleiset aineet
Musiikin perusteiden eli yleisten aineiden opiskelu on tärkeä osa musiikkiopintoja.
Musiikin perusteisiin voi tutustua johdantokurssilla, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti 7-8 vuotiaille lapsille. Itse musiikin perusteet-opintokokonaisuus olisi hyvä aloittaa viimeistään
10 vuotiaana, jolloin musiikin perusteet ja soitinopinnot kulkevat rinnakkain. Musiikin perusteissa käydään läpi nuotinlukuun ja teoriaan liittyviä asioita, harjoitetaan laulua, rytmiikkaa, tutustutaan musiikkisanastoon ja myöhemmissä kokonaisuuksissa ( musiikin tuntemus ) laajemmin musiikin historiaan.
Musiikin perusteet ovat musiikin kielioppia.

2.2.6 Opintokirja
Tärkeä opintojen kirjaamis- ja seurantaväline on oppilaan oma opintokirja. Opintokirjan saa omalta opettajalta joka myös tekee merkinnät aina lukukausittain. Myös osallistuminen yleisten aineiden opetukseen ja yhteissoittoon kirjataan opintokirjaan. Opintokirja on Arkipelagissa oppilaan oma opintojen seurantakirja. Tarvittavat viralliset todistukset ja matrikkeliotteet opinnoista saa kansliasta. Mikäli opintokirja syystä tai toisesta katoaa maksaa oppilas uuden opintokirjansa itse.

2.2.7 Perustasolta opistotasolle ja jatko-opintoihin
Perustason opintojen jälkeen on opintoja mahdollisuus jatkaa, motivaation mukaan, jokoopistotasolla tai aikuisopiskelijana. Harmoniaopin kurssia suositellaan kaikille musiikin ammattiopintoihin hakeutuville. Opistotason opintojen päätyttyä, päättötodistuksen saatuaan voi oppilas hakeutua ammatillisiin opintoihin, konservatorioon, ammattikorkeakouluun, Sibelius-Akatemiaan tai Teatterikorkeakouluun.

Oppilaan lähin henkilö opistossa on pääaineen opettaja, jonka puoleen kannattaa kääntyä aina jos on jotakin kysyttävää tai epäselvää. Opettaja opastaa tarvittaessa kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä.


3. Soitin- ja nuottihankinnat ja tanssivaatteet

3.1 Vuokrasoittimet ja oman soittimen hankinta
Musiikkiopistolla on käytössään rajoitettu määrä ja valikoima vuokrasoittimia, joita oppilaat voivat vuokrata lukukaudeksi kerrallaan. Vuokraaja tekee kirjallisen sopimuksen opiston kanssa.
Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus voidaan haluttaessa irtisanoa niin, että vuokraaja
ilmoittaa asiasta kansliaan hyvissä ajoin ennen uuden lukukauden alkua, muutoin vuokrasopimus on voimassa edelleen. Soittimista perittävä vuokra peritään lukukausimaksujen yhteydessä. Saaduilla vuokrarahoilla voidaan opiston soitinkantaa huoltaa ja mahdollisuuksien mukaan myös laajentaa. Ne jotka vuokraavat soittimen opistolta sitoutuvat seuraaviin ehtoihin:

  • vuokraaja huolehtii että soitinta säilytetään asianmukaisesti ja kohdellaan asiallisesti soittamiseen
  • soitin ei ole leikkikalu
  • soitin palautetaan siinä kunnossa kun se oli vuokraamishetkellä
  • vuokraajan tulee itse huolehtia asianmukaisesta vahingonkattavasta vakuutuksesta
  • soittimen käytössä kuluvien tarvikkeiden kustannuksista, mm. kielet, huolehtii vuokraaja itse

Opisto tarjoaa siis mahdollisuuden päästä alkuun soittoharrastuksessa, mutta ei ole tarkoitus että oppilas vuokraa samaa soitinta monen vuoden ajan. Vuokrasoittimen avulla voi varmistua siitä että valittu soitin on juuri se mitä haluaa soittaa, eikä alkuvaiheessa näin tarvitse uhrata suuria summia oman soittimen hankintaan. Jotta soittamisesta saisi irti mahdollisimman paljon on oman soittimen hankinta kuitenkin välttämättömyys ja edellytys opintojen jatkamiselle opistossa. Mikäli omaa soitinta ei opintojen alkuvaiheessa ole voitu hankkia on asian ajankohtaistuessa syytä neuvotella oman opettajan kanssa.

3.2 Nuottihankinnat ja tanssivaatteet
Heti opintojen alusta asti on tärkeää että oppilas hankkii omia nuotteja opiskelua varten. Joitakin yksittäisiä kopioita voidaan tarvittaessa ottaa, mutta oman nuottikirjaston hankinta
kotiin on paitsi oiva reservi tulevaisuutta varten myös välttämättömyys. Nuottivihot voivat olla arvokkaitakin hankintoja, mutta on syytä muistaa että monessa tapauksessa niistä on iloa vuosiksi eteenpäin. Tanssissa käytettävästä pukeutumisesta informoi lähemmin oma opettaja.

4. Poissaolot, opintojen keskeyttäminen ja lukukausimaksut

4.1 Poissaolot
Mikäli oppilas on estynyt tulemasta tunnille, ei opettajalla ole velvollisuutta korvata tuota tuntia.
Poissaolo ilmoitetaan suoraan omalle opettajalle. Jos oppilaalla on tiedossa matka tai muu pidempi poissaolo, voidaan opetusjärjestelyistä neuvotella opettajan kanssa. Opettajalla ei ole velvollisuutta pitää takaisin oppilaan viime hetkellä peruuttamaa tuntia. Mikäli opettaja on useamman kuin kerran poissa sairauden tai muun syyn takia, huolehtii opisto siitä että tunnilla on joko sijainen tai että kyseinen väliin jäänyt tunti korvataan myöhemmin sopimuksen mukaan.
Oppilaan ei kannata tulla tunnille sairaana jo bakteerien ja virusten leviämisenkin vuoksi.

4.2 Opintojen keskeyttäminen
Mikäli opinnot syystä tai toisesta keskeytyvät kesken lukukauden on asiasta syytä keskustella
ennen päätöksentekoa ensin oman opettajan kanssa. Opintojen keskeytymisestä on aina myös ilmoitettava kansliaan.

  • Jos oppilas päättää opintonsa ensimmäisen tai alle ensimmäisen kuukauden aikana lukukauden alkamisesta peritään 25% lukukausimaksusta.
  • Jos oppilas päättää opintonsa yli kuukauden mutta alle kaksi kuukautta lukukauden alkamisesta pritään 50% lukukausimaksusta.
  • Jos opintojen päättäminen ylittää tämän ajan peritään lukukausimaksu kokonaisuudessaan.

4.3 Jatkoilmoittautumiskaavakkeet
Oppilaille jaetaan aina keväisin jatkoilmoittautumiskaavake, jolla ilmoittaudutaan seuraavan lukuvuoden opintoihin. Jatkoilmoittautumiskaavake annetaan omalle opettajalle tai  toimitetaan Paraisten kansliaan, Fredrikanaukio 2, 21600 Parainen, huhtikuun loppuun mennessä. Kaavake on syytä palauttaa ajoissa, sillä mikäli ilmoitusta opintojen jatkamisesta tai päättymisestä ei ole toimitettu ajoissa kansliaan, voidaan katsoa että oppilas ei jatka opintojaan opistossa ja oppilaspaikka vapautuu uudelle oppilaalle. On tärkeää, että myös tanssioppilaat ilmottautuvat seuraavan vuoden opetukseen, uuden lukuvuoden tanssiryhmät pyritään suunnittelemaan jo keväällä.

Mikäli opiston varsinaisena oppilaana opiskeleva aikoo viettää vaihto-oppilasvuoden, opiskella ulkomailla tai suorittaa asepalveluksensa, siitä ilmoitetaan kirjallisesti kansliaa. Paluuta edeltävänä lukukautena on hyvissä ajoin syytä ilmoittaa paluusta kansliaan.

4.4 Lukukausimaksut 
Arkipelag perii kaikilta oppilailtaan opiskelusta opistossa syys- ja kevätlukukausittain
lukukausimaksun. Lukukausimaksut määritetään aina lukuvuodeksi kerrallaan ja tarkistuksia
maksuihin tehdään aina tarpeen mukaan. Opistolla on rajoitetut resurssit myöntää alennusta lukukausimaksuista. Alennus lukukausimaksuista myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.
Vapaamuotoinen anomus, joka osoitetaan opiston hallitukselle, toimitetaan liitteineen kansliaan Paraisille ( tiedot tuloista ja verotodistus ) syyskuun ensimmäisen viikon loppuun mennessä.