ArkipelagMusiikki

Musikinstitutplatser finns nu även för vuxna på Kimitoön

Musikinstitutet Arkipelag på Kimitoön kan i fortsättningen erbjuda musikelevplatser även för vuxna. Kommunens kultur- och fritidsnämnd beslöt på tisdagen att institutet kan i fortsättningen få kommunal finansiering för elever i alla åldrar.

– Det har på senaste tiden varit mycket diskussion kring jämnlikhet och åldersdiskrimination, samtidigt som man diskuterar livslång inlärning även inom grundläggande konstundervisning. Till följd av detta har förändringar börjat ske. Även flera andra kommuner och städer har öppnat dörrarna för vuxna, berättar Arkipelags rektor Jenni Uimonen.

– Då vuxna nu kan ansöka om elevplats, har vi även funderat på ett intressant alternativ; vårdnadshavaren kunde ha möjlighet att tillsammans med barnet gå på spellektion som par. Därmed skulle vårdnadshavaren ena sidan ha bättre möjlighet att stöda sitt barns inlärning och andra sidan samtidigt lära sig själv, visionerar Uimonen.

Det har även tidigare i musikinstitutet varit möjligt för vuxna att studera på den s.k allmänna avdelningen, där terminsavgifterna är högre än de avgifter vilka kommunerna och staten stöder. Nu kan även vuxna ansöka om normala elevplatser.

– Ännu i början på 90-talet tänkte man att spelhobbyn skall inledas redan som barn. I dag ser man annorlunda på saken, man kan när som helst börja spela, berättar kontrabasläraren Siiri Anttonen.

Anttonen själv började spela i högstadieåldern och fortsatte till musikgymnasiet där hon fick en brakstart på sin musikhobby.

– Man kan gå rätt så snabbt framåt om man börjar som lite äldre, då man kan läsa och analysera och motivationen är stor. Det kan till och med delvis vara lättare än som barn.

Att börja spela ”sent” hindrade inte Anttonen ifrån att göra musiken till sitt yrke. Hon jobbar som musikfärdighet- och kontrabaslärare och har mycket spelningar med sitt band Aura-trio. Anttonen har också fått märka att det aldrig är bortkastat att musicera.

– Den tiden då jag själv började spela höll man sig strikt till ett och samma instrument. I dag kan man t.ex. välja ett biämne eller även byta instrument. Att fokusera på endast en sak och få den perfekt är inte det viktigaste, utan man kan studera flera olika saker eller instrument, och på så sätt få en vidare världsbild. Det ena utesluter inte det andra.

Att sluta spela behöver inte heller vara slutligt.

– Om man i tonåren slutat spela kan man alltid börja på nytt. Beslutet behöver inte vara slutligt, och det lönar sig inte genast att sälja sitt instrument. Gnistan kan tändas på nytt efter några år, som vuxen eller som pensioner. Då är det bara att fortsätta.

Kontrabasläraren Siiri Anttonen