Arkipelag

Opetussuunnitelma uudistuu

By 13.11.2017joulukuu 21st, 2017No Comments

Opetuhallitus julkaisi syyskuussa taiteen perusopetuksen opetussuunitelman uudet perusteet ja Arkipelag uudistaa opetussuunnitelmansa niiden perusteella.

Uusien perusteiden keskeistä ydintä on oppilaslähtöisyys ja prosessioppiminen. Numeerisesta arvioinnista tullaan siirtymään jatkuvaan palautteeseen. Myös erilaiset oppimisympäristöt ja luovuus ovat esillä. Uudet perusteet painottavat oppilaan oman äänen etsimistä, itseilmaisua ja henkistä kasvua siinä missä soittotaitoja ja -tietojakin. Perusteet pyrkivät myös siihen, että oppilaan huoltajat olisivat enemmän mukana tukemassa ja motivoimassa opintoja.

Arkipelag työstää uutta opintosuunnitelmaa tämän lukuvuoden aikana ja se astuu voimaan 1.8.2018.