Musiikkitaito 1 / Musikfärdighet 1

Minä ja musiikki / Musiken och jag

Musiikin hahmottaminen / perusteet
– soittimet
– duurisävellajit , mahdollisuuksien mukaan mollit
– intervallit laaduitta
– erilaisten nuottikuvien tutkimista
– äänialat c1-c3
– terminologia
– yleisten rytmikuvioitten monipuolinen harjoittelu

Työtapa

-ohjelmiston tuominen tunnille
-omien soittimien esittely
-vaihtoehtoisia korvanharjoitus tehtäviä. Korvakuulolta soittoa, virittäminen, asteikkolaulu,
melodian täydennys/järjestys
-Paljon musiikin kuuntelua

Musiikkitaito 2 / Musikfärdighet 2

Musisoiden ja improvisoiden / Musicera och improvisera

Improvisaatio
-C-c4
-kaikki sävellajit, harmoninen molli
-asteikkojen piirtäminen ja improvisointi
-kolmisoinnut, rakenne, ainakin duuri ja molli ja niiden merkintätavat
-I IV V ja improvisointi
-katsaus muihin asteikkotyyppeihin (esim. pentatoninen, kokosävelasteikko, itämainen, blues)
-rytmejä ja melodioita eteenpäin
-terminologia
-konsertissa käynti

-Katsaus maailman musiikkiin ja myös mahdollisia katsauksia valikoiden muualle

Työtapa
– improvisointi ja yhteissoitto
– intervallien ja erilaisten rytmikuvioiden sisällyttäminen

 

Musiikkitaito 3 / Musikfärdighet 3

Säveltäen ja sovittaen / Musikskapande

Säveltäminen (sovittaminen)

C2-c4
-intervallit laatuinen
-sointuasteet
-transponointi
-kolmisoinnut laatuineen ja mahdollisuuden mukaan nelisoinnut ja niiden merkintätavat
-sävellajit
-tuplakokorotukset/alennukset
-peruskatsaus länsimaiseen musiikkiin

Työtapa

-pikkumelodiat (toimii diktaattinakin)
-variaation kirjoittaminen teemaan
-soinnutus (järjellä ja kuunnellen)
-stemman kirjoittaminen sointumerkintöihin
-sanoittaminen ja rytmin keksiminen siihen
-perinteinen sävellys
-peruskatsaus länsimaiseen musiikin historiaan (keskeiset henkilöt ja tyylikaudet)
-partituurin tutkiminen
-klassikoiden musisoiminen luokassa

 

Musiikkitaito 4 / Musikfärdighet 4

Musiikki arjessa / Musik i vardagen

Musiikkiteknologia

-kaiken osaamisen vahvistaminen
-muusikon aineisto ja tietolähteet (kirjastoretki)
-musiikkielämään osallistuminen kuulijana ja tuottajana
-IMSLP ja nuottilähteet
-konsertin järjestäminen
-konsertissa käyminen
-arvostelun kirjoittaminen ja lukeminen
-muusikon apsit ja sovellukset
-Audasit äänitys ja yleensä nauhoittaminen
-musiikkielämän historia
-äänittäminen ja äänenkäsitteleminen

työtapa
-musiikkiteknologian historia lyhyesti
-dokumentit livekonsertit Utube ja nettiradio
-helposti lähestyttävät teoria/solfa sovellukset-apsit
-nuotinkirjoitus

Syventävä musiikkitaito / Fördjupad musikfärdighet

– Voi sisältää perinteisen D-teorian & musiikintuntemuksen sisältöjä
– Oppilaan omien intressien mukaan; opintojaan muualle jatkavat saatetaan jatkavaan kuntoon
– Projektiajattelu:
1. Oppilaan kanssa tavataan ja käydään läpi kiinnostuksenkohteita ja jatkosuunnitelmia
2. Tehdään suunnitelma siitä, millainen oppilaan projektityö on (esiintyminen, äänitysprojekti, musiikinkirjoittamista, musiikista kirjoittamista, konsertin tuottamista…)
3. …ja tehdään sille aikatauluhahmotelma ja määritellään sopiva laajuus (tuntimääräarvio)
4. Sovitaan seuraavat välietapit, tavataan niiden toteuduttua.
– Mikäli syventävän musiikkitaidon suorittajia on useita yhtä aikaa, voidaan tavata ryhmänä.
– Mikäli opintojen jatkamista suunnittelevia on useita, perustetaan heille oma, jatko-opintovalmiuksiin tähtäävä ryhmä.
– 70: asian opiskelua, selvittämistä, tutkimista
– 35: projektityön raporttiosa / tuotos
näiden suhde vaihtelee oppilaan tilanteen mukaan