Tavoitteellista opiskelua

Musiikkiopisto noudattaa tavoitteellista opetussuunnitelmaa, jonka pohjalta oppilaan opintoja rakennetaan yksilöllisen kehityksen mukaan.

Oppilaspaikka opistossa ei ole itsestäänselvyys, opistossa opiskelu vaatii aktiivista osallistumista opetukseen sekä ahkeraa kotiharjoittelua.

Teemaviikoilla oma tunti saattaa korvautua muulla ohjelmalla. Opetusta ei anneta itsenäisyyspäivänä, vappuna tai loppiaisena.

Pääaine ja muut opiskeltavat aineet

Musiikki

Musiikin opiskelijat valitsevat pääaineen, joka voi olla soitin tai laulu. Pääaineen oppitunnin pituus on 30, 45 tai 60 minuttia opiskelujen vaiheesta riippuen. Pääaineopintojen lisäksi opintoihin kuuluvat maksutta musiikkitaito, yhteissoitto, osallistuminen orkesteriin tai bändisoittoon. Musiikkiopinnot on jaksoteltu kokonaisuuksiin, jotka ilmenevät opiston opetussuunnitelmasta.

Sivuaineopintoihin voi hakeutua kun on ensin saaavuttanut riittävät taidot pääaineessa Sivuaineoikeuden anominen ei automaattisesti oikeuta opinto- oikeuden saamiseen, vaan oikeus myönnetään harkinnanvaraisesti oppilaan kehitystason ja opiston resurssien mukaan. Sivuaineopinnoista on aina syytä ensin keskustella oman opettajan kanssa.

Koska opintoihin saattaa kehitysvaiheesta riippuen kuulua oman soittotunnin lisäksi myös muuta opetusta, kannattaa varautua siihen, että käyntikertoja opistolla kertyy enemmän kuin yksi viikossa. Opiskeluun kuuluvat olennaisena osana myös osallistuminen opiston järjestämiin konsertteihin sekä soittajana että kuulijana.

Tanssi

Perusopintojen alkaessa oppilas valitsee joko nykytanssin tai baletin pääaineekseen (valinnanmahdollisuus koskee ainoastaan Paraista). Kaarinassa pääaine on baletti, Kemiönsaarella moderni tanssi. Tämän lisäksi hän voi halutessaan valita sivuaineeksi jonkin muun tanssilajin ja valita lisäksi lyhytkurssin tai useita kursseja jostain muusta tanssilajista, opiston järjestämien kurssien mukaan.

Lastentanssia (4-7v.) harrastetaan yleensä kerran viikossa 45 min. Tanssin alkeita ja perusteita harrastetaan yleensä kerran viikossa 60 min. (7-10v.). Tanssikollegio määrittää milloin oppilas on saavuttanut tarvittavan taitotason siirtyäkseen tasolta toiselle. Tanssikollegio koostuu Arkipelagin tanssinopettajista ja välillä myös vierailevista opettajista.

Perusopintojen jälkeen on opintoja mahdollisuus jatkaa tanssin syventävissä opinnoissa. Syventävissä opinnoissa oppilas opiskelee pääsääntöisesti 3 kertaa viikossa 90 minuuttia. Opiskeluaika voi vaihdella 4-6 vuoteen riippuen oppituntien määrästä sekä osallistumisesta ylimääräisiin projekteihin.

Lisäksi tanssiin kuuluvat olennaisena osana esiintymiset oppilaitoksen näytöksissä.

Eepos-oppilashallintajärjestelmä

Oppilaiden etenemistä seurataan säännöllisesti. Eteneminen opinnoissa dokumentoidaan Eepos-oppilashallintajärjestelmään, jota oppilas ja kotiväki voi seurata ja samalla osallistua oppimiseen ja sen tukemiseen. Eepokseen kertyy  opinnoista digitaalinen portfolio oppilaan omaan käyttöön.