Poissaolot

Mikäli oppilas on estynyt tulemasta tunnille, ei opettajalla ole velvollisuutta korvata tuota tuntia.
Poissaolo ilmoitetaan suoraan omalle opettajalle. Jos oppilaalla on tiedossa matka tai muu pidempi poissaolo, voidaan opetusjärjestelyistä neuvotella opettajan kanssa. Opettajalla ei ole velvollisuutta pitää takaisin oppilaan viime hetkellä peruuttamaa tuntia. Mikäli opettaja on useamman kuin kerran poissa sairauden tai muun syyn takia, huolehtii opisto siitä että tunnilla on joko sijainen tai että kyseinen väliin jäänyt tunti korvataan myöhemmin sopimuksen mukaan.
Oppilaan ei kannata tulla tunnille sairaana jo bakteerien ja virusten leviämisenkin vuoksi.

Opintojen keskeyttäminen

Mikäli opinnot syystä tai toisesta keskeytyvät kesken lukukauden on asiasta syytä keskustella ennen päätöksentekoa ensin oman opettajan kanssa. Opintojen keskeytymisestä on aina myös ilmoitettava kansliaan kirjallisesti. Uusi oppilas saa kokeilla lajia kolme ensimmäistä oppituntia. Mahdollinen peruutus tulee tehdä ennen neljättä oppituntia, jonka jälkeen lukukausimaksu laskutetaan kokonaisuudessaan.

Jatkoilmoittautumien

Oppilaille/huoltajille lähetetään keväisin jatkoilmoittautumislinkki, jonka kautta ilmoittaudutaan seuraavan lukuvuoden opintoihin. Lomake on syytä täyttää ajoissa, sillä mikäli ilmoitusta opintojen jatkamisesta tai päättymisestä ei ole toimitettu ajoissa kansliaan, voidaan katsoa että oppilas ei jatka opintojaan opistossa ja oppilaspaikka vapautuu uudelle oppilaalle.

Jatkoilmoittautumisessa toivomme huoltajien kertovan opetukseen vaikuttavista asioista, kuten oppimisvaikeuksista tai terveydellisistä seikoista.

Mikäli opiston varsinaisena oppilaana opiskeleva aikoo viettää vaihto-oppilasvuoden, opiskella ulkomailla tai suorittaa asepalveluksensa, siitä ilmoitetaan kirjallisesti kansliaan. Paluuta edeltävänä lukukautena on hyvissä ajoin syytä ilmoittaa paluusta kansliaan

Lukukausimaksut 

Arkipelag perii kaikilta oppilailtaan opiskelusta opistossa syys- ja kevätlukukausittain lukukausimaksun. Lukukausimaksut määritetään aina lukuvuodeksi kerrallaan ja tarkistuksia maksuihin tehdään tarpeen mukaan. Opistolla on rajoitetut resurssit myöntää alennusta lukukausimaksuista. Alennus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Vapaamuotoinen anomus, joka osoitetaan opiston hallitukselle, toimitetaan liitteineen kansliaan Paraisille (tiedot tuloista ja verotodistus ) syyskuun ensimmäisen viikon loppuun mennessä.