Vastuukysymykset

Arkipelag vastaa oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta oppituntien ajan, mutta valitettavasti opistolla ei ole mahdollisuutta järjestää valvontaa odotustiloihin oppituntien ulkopuolella. Sen vuoksi huoltajien toivotaan tuovan oppilaat tunnille vasta vähän ennen tuntien alkamista, kuitenkin niin, että tunti pääsee alkamaan ajallaan. Hätätapauksessa oppilas voi aina kääntyä kenen tahansa opettajan tai henkilökunnan puoleen, mutta muistutamme, että odotustiloissa oleskellessaan oppilas on pääasiassa huoltajan vastuulla.