Skip to main content
Arkipelag

Beslutsfattarna bekantar sig med den grundläggande konstundervisningen

Kampanjveckan Kreativitet i politiken ordnas för första gången med start 6.2.2023. I kampanjen deltar mer än 60 olika läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning runtom i landet. Även Musikinstitutet Arkipelag, Åbolands bildkonstskola KonsTila, Åbolands Teaterskola, hantverksskolan Hanttis vid Taito Åboland och Sydkustens ordkonstskola gläntar på dörrarna till sin verksamhet och ger beslutsfattarna möjlighet att bekanta sig med verksamheten en vanlig vecka.

Som en del av kampanjen bekantar riksdagskandidaterna Sandra Bergqvist och Tomas Björkroth och kommunala beslutsfattaren Maria Sainio sig med den grundläggande konstundervisningen i Pargas och Satu Söderström på Kimitoön och Niina Alho i St:Karins. Politikerna besöker instrument-, dans- och musikleklektioner, teatergrupper, bildkonst-, ordkonst- och hantverksskolor. Under veckan följer man med besöken på läroinrättningarnas sociala medier.

Konstskolorna deltar i kampanjen för att öka medvetenheten om hur viktig den grundläggande konstundervisningen är och för att lyfta fram den som en del av diskussionerna inför riksdagsvalet. Välmående, hållbarhet och inlärning är viktiga teman att främja just nu, och aktörerna inom den grundläggande konstundervisningen kan erbjuda verktyg.

T. ex. i Pargas deltar över 600 barn och unga i verksamhet inom sex olika konstområden. Det är viktigt att både de kommunala beslutsfattarna och beslutsfattarna i riksdagen känner till den grundläggande konstundervisningens arbetsfält, eftersom möjligheten att utöva konst och kultur som hobby utgör grunden till de ungas välmående. Konst och kultur stärker de ungas uthållighet, tankeförmåga och kreativitet. Genom konsten får de unga möjlighet att hitta olika sätt att uttrycka sig själva och utvecklar förmågor som de har användning av i sitt framtida yrkesliv.

Kreativitet i politiken är en nationell kampanj som arrangeras av förbundet för grundläggande konstundervisning (Taiteen perusopetusliitto) och förbundets medlemsorganisationer, i samarbete med Finlands konservatorieförbund. De här två förbunden representerar sammanlagt närmare 300 konstskolor, inom olika branscher och på olika håll i Finland.