Skip to main content
ArkipelagMusiikki

Paraisten musiikkileikkikouluryhmissä tilaa uusille oppilaille

By 23.1.201827 tammikuun, 2018No Comments

Musiikkileikkikoulun voi aloittaa myös tammikuussa! Paraisten keskiviikon 3–4-vuotiaiden ryhmässä (klo 17.30–18.15) ja torstain 6-vuotiaiden ryhmässä (klo 17.00–17.45) on tilaa uusille oppilaille.

Musiikkileikkukoulussa lapsi pääsee tutustumaan musiikin maailmaan elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta ja saa nauttia musiikin tekemisestä.

3–4 -vuotiaana lapsi tulee musiikkileikkikouluun jo itsenäisesti, mutta oppiminen tapahtuu vielä leikin kautta. 6-vuotiaiden ryhmissä korostuu yhdessä musisoiminen sekä eri soittimiin tutustuminen. Opetuksessa käytetään laulamista, loruilemista, musiikkiliikuntaa, soittamista ja musiikin kuuntelemista. Opetuksen sisältö koostuu dynamiikan, sointivärin, rytmin/tempon, melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta.

Lapsen voi ilmoittaa musiikkileikkikouluun soittamalla kansliaan 02 458 5803.