Skip to main content
ArkipelagMusiikki

Pianisten Markus Ollila om Chopins Etyder: ”En väsentlig del av mitt livsverk som musiker”

By 13.9.2022september 14th, 2022No Comments

Konserter


21.9.2022 kl. 19

Sibeliusmuseum, Åbo
> Halva priset för Musikinstitutet Arkipelags elever.

24.9.2022 klo 16
Äppeldagen, Söderlångvik gård, Kimitoön
> Arkipelag bjuder på konserten som har fritt inträde.

I Sibeliusmuseums konsertsal får man njuta av något extra delikat 21.9 kl.19, då Arkipelags pianolärare och pianist Markus Ollila ger en konsert med samtliga Chopins etyder. Konserten är en del av museets onsdagskonsertserie.

Man får lyssna till Ollilas Chopintolkningar även lördagen 24.9 kl. 16 på Söderlångvik gårds Äppeldag på Kimitoön. Arkipelag bjuder på konserten som har fritt inträde.

Sibeliusmuseums konsert är samtidigt ett skivutgivningstillfälle: Ollilas skiva är den andra inspelningen genom tiderna gjord av en inhemsk pianist, innehållande de extremt invecklade etyderna op.10 och 25 ur Chopins 24 etyder. Etyderna hör till den klassiska pianomusikens hörnstenar samt till de viktigaste kompositionshelheterna inom romantiken.

Etyderna har genom livet följt med Markus, och att få utföra helheten är en barndomsdröm som gått i uppfyllelse.

– Som barn lyssnade jag om och om igen på Vladimir Ashkenazys inspelning av Chopins etyder. Min favorit var talvituuli, op.25/11, och jag drömde om att själv kunna spela den en dag, berättar Ollila.

Etyderna är pianistiskt ett av de mest krävande klassiska musikens prövostenar.

– Musiken är mycket känslomässig där romantikens ideal, då kompositörens personliga erfarenhet och uttryck blir huvudinnehållet i musiken, förenar sig med ett pianistiskt pionjärarbete: Efter Chopins etyder har man pianospelets tekniska och klangfulla kunskaper: de visar vägen för all kommande betydelsefulla pianomusik, grubblar Ollila.

Ollila anser att Chopins etyder bildar en del av en s.k. ” Helig treenighet” inom klassiska musikens pianorepertuar, där de två andra är J.S. Bachs preluder och fugor, Das Wohltemperierte Klavier 1 och 2 samt Beethovens sonater.

– Man kan hävda att varje uppsättning av verk är pianomusikens mest betydande kompositonshelhet inom sin egen tidsperiod, betonar Ollila.

Etyderna hör till grundrepertoaren som varenda en pianist senast under slutet av sina studier jobbar med: A-examen innehåller en etyd av Chopin. Ollila spelade sin första etyd op. 25/1 som 13-åring.

– Under studietiden spelade jag kring en etyd per år. Så småningom samlades det sakta men säkert ett lager av dem. I praktiken spelade jag varje etyd varje dag under ett års tid. Det räcker inte enbart med inlärning av noter. De kräver mycket tid innan man behärskar tekniken på en så hög nivå att man kan fokusera på den musikaliska delen i etyden. En mycket långsam process, öppnar Ollila.

Vid sidan om sina studier vid Sibelius-Akademin byggde Ollila ett hus, varefter han enligt sina egna ord, övade upp sig igen genom att under ett halvt års tid nästan enbart spela tolv etyder ur opus tio.

– Tack vare opus tio fick jag pianolärarbefattning vid Musikinstitutet Arkipelag 2010. Jag spelade opuset vid uppspelningen i samband med ansökan, berättar Ollila.

Ollila har sedans dess jobbat som pianolärare och ackompanjatör vid institutet.

Under årens lopp uppehöll Ollila spelkonditionen genom att då och då spela den första hälften av etyderna, och drömde samtidigt om att vid något tillfälle även spela den andra hälften, op. 25. Tre stycken spelade han under studietiden men nio var ännu helt oigenomgångna. Dem planerade han att spela på hans 40-årsdag, men sedan kom corona och det blev på hälft. Ollila spelade trots allt igenom etyderna nästan varje dag, med målet att vid något tillfälle göra en inspelning.

– Det senaste året har jag övat inför inspelningarna som gjordes senaste sommar. Jag har spelat etyder kring en och en halv timme per dag. Mycket mer klarar inte mina händer, berättar Ollila.

Under försommaren 2022 förberedde han sig möjligast noggrant för inspelningarna genom att själv banda in sitt pianospel. Den tidigare läraren Jukka Juvonen var en oersättlig hjälp under hela processen. Själva inbandningen tog fyra dagar, en väldigt intensiv period då det gick åt en del Burana.

– Det var en så hård fysisk påfrestning att jag höll en två veckors paus i spelandet efter det.

Ollila uppskattar att han spelat etyder i drygt 2000 timmar, ca 10% av helhetstiden vid pianot.

– Jag har etyderna att tacka för min spelfärdighet, konstaterar Ollila. – Timantalet är enormt och få pianister uppträder med helheten på grund av att den är så krävande. För mig har spelandet av helheten varit en betydande del av mitt livsarbete som musiker.