ArkipelagMusiikki

Pianoeleven gjorde bildkonst av sina examenstycken

By 29.5.2020juni 1st, 2020No Comments

Musikinstitutet Arkipelags pianoelev Taika Salminen slutför sina grundstudier i vår trots distansundervisningen under coronaperioden. De senaste sex åren har Taika varit elev även vid Konstskolan Pictura, så hennes lärare Saana Iljin utmanade henne att göra ett bildkonstverk till varje examenstycke.Ursprungligen var det tänkt att det skulle ordnas en konstutställning med Taikas bildkonstverk, där hennes stycken skulle spelas som bakgrund. På grund av omständigheterna förverkligas utställningen virtuellt.

Taika har varit Arkipelags elev sedan 2012. Hon bandade in fyra stycken för sin slutexamen på grundnivån: etyd Separation av F. Burgmüller, prelud i C-dur av Bach, Sonat op. 49 av Beethoven och spelmusik av J. Mancell: Cortex Strikes Back – Warp Room musik ur Crash Bandicoot 2- spelet. Förutom detta arrangerade hon och skrev i noter en slutdel (från takt 31 framåt) till en låt ur Crash Bandicoot- spelet. De digitala bildkonstverken gjorde hon med ritprogrammet Procreatella.

Trots distansstudier slutför flera elever sina studier i vår i både musik och dans. Betygen skickas till dem per post eller enligt överenskommelse. Grattis till alla!

Bachs prelud i C-dur och bildkonstverket inspirerad av musiken

Bildkonstverket inspirerad av spelmusiken Crash Bandicoot 2

Bildkonstverket inspirerad av F. Burgmüllers etyd