Pianoläraren Saana Iljin har i år dragit ett samspelsprojekt, och eleverna har fått spela fyrhändiga stycken. Projektet kulminerar i En hel orkester på tangenter -slutkonserten.

Tid: ons 9.5 klo 18
Plats: Pargas stadshus

Saana Iljins piano-elever spelar fyrhändigt toner ur bekanta orkesterverk.I konserten medverkar även danselever.