Musikinstitutet Arkipelags Pargas och S:t Karis minibanden och pianogrupper uppträder. Lärarna Nina Mickelson och Pia Bröjkman leder konserten. Ungefär 50 barn uppträder.

Tid: Torsdag 17.5 kl. 18.30
Plats: Musikinstitutet Arkipelag, Pargas