Musikinstitutet Arkipelag & Åbolands Bildkonstskola KonsTila presenterar stolt:

Musicture
En visuell upplevelsekonsert

Musicture är en tvärkonstnärlig elevkonsert där klassisk musik möter mediekonst. Konserten följer ledigt musikhistorien genom att bjuda på allt från tidig klassisk musik till modernare klassiska toner. Mediekonsten projiceras på olika ytor placerade på scenen. De rörliga bilderna lyfter fram musikens innehåll och binder ihop konserten till en helhet.

Musicture är Musikinstitutet Arkipelags och Åbolands Bildkonstskola KonsTilas gemensamma projekt för jubileumsåren: båda fyllde 40 år läsåret 2020-2021. Från musikinstitutet och konstskolan deltar sammanlagt cirka 100 elever.

Som samarbetspartners fungerar företagen Numa Films och Artturi Elovirta Innovations.

Vi tackar dem som stött projektet:

Svenska kulturfonden
Alli Paasikiven säätiö
Svenska folkskolans vänner
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
William Thurings stiftelse
Paraisten kaupunki

Se konserten

Musicture uppträdande

Livestream

Bilder längs vägen