Pargas

Måndag 5.11

kl. 19.30–20.45 Rörelseimproverkstad för musikelever över 12 år. Susanne Montag-Wärnå, Björkhagens skola.*

Torsdag 8.11

kl. 16.30 Hip hop -gruppen uppträder på LUX Archipelago -evenemangets öppnande, Strandvägen 4. Fritt inträde.
kl. 18–20 MuDaJam, improjam för musik- och danselever över 10 år. Sportsgym.

Nagu

Onsdag 7.11

kl. 19.40–20 Dans generalrepetition, öppen för publik, Bygdegården. Fritt inträde.

S:t Karins

Tisdag 6.11

kl. 16–18 Improverkstad 7-12 år, Anna Laakso, musikinstitutet. (Ta med ditt eget instrument.)**
kl. 18.30–20.30 Improverkstad över 13 år, Anna Laakso, musikinstitutet. (Ta med ditt eget instrument.)**

Onsdag 7.11

kl. 16–18 Improverkstad 7-12 år, Anna Laakso, musikinstitutet. (Ta med ditt eget instrument.)**
kl. 18.30–20.30 Improverkstad över 13 år, Anna Laakso, musikinstitutet. (Ta med ditt eget instrument.)**
kl. 19 Ukulele- och gitarrkonsert, Kaarina-sali. Fritt inträde.

Kimitoön

Onsdag 7.11

kl. 17–18.30 Improvisationsverkstad för musikelever,  Marianne Maans, musikinstitutet.***
kl. 18.30–20 Improvisationsverkstad för musikelever,  Marianne Maans, musikinstitutet.***

Torsdag 8.11

kl. 17–19.30 Improvisationsverkstad för danselever,  Marianne Maans, Amosparkens skola.***
kl. 16–18 Kroppshållningsverstad för sångare, Anita Franklin, musikinstitutet.

 

Anmäl dig

till Improverkstaden och Rörelseimproverkstaden genom att skriva ditt namn på vägglistan i Pargas och S:t Karins. Till de övriga verkstäderna anmäler du dig via din egen lärare.

 

*I rörelseimproverkstaden för musikelever söker man avslappnad rörelse och ett eget sätt att vara och uttrycka sig. I verkstaden behandlar man uttrycks-funktionellt bl.a. användning av utrymme, tid (tempo, rytm) och form (kropp-kroppsdelar).

** I improverkstaden för musikelever (även klassisk) öppnar man dörren till improvisation och självuttryck via musik och teater. Man övar sig att lyssna, vara närvarande och kommunicera via sitt eget instrument eller sin egen röst. Ta med ditt eget instrument!

*** I Improvisationverkstaden skapar man ljudlandskap i grupp, och improviserar med melodi och olika ljudskikt. Man strävar till att lyssna till andra, samtidigt som man spontant uttrycker sig själv. Danseleverna utforskar även röstens möjligheter och kroppsrytmer.