Skip to main content
Arkipelag

Kompositionkurs väckte inspiration

By 23.3.2022april 4th, 2022No Comments

Ääneni äärelle-projektets sista grupplektion har börjat. Projektet har riktats till Arkipelags elever som är intresserade av komposition inom konstmusik.

Kursens lärare, kompositör Ulf Långbacka inleder lektionen med att spela det första stycket ur kompositör Kaija Saariahos skiva Six Japanese Gardens. Alla kursdeltagare stannar upp och lyssnar då den ambienta musiken fyller musikrummet i Kaarina-talo.

Efteråt vill Långbacka höra hur deltagarna uppfattat stycket och vill att de fäster uppmärksamhet vid hur man med enkla händelser kan skapa drama, få en process i gång.

– Då man har komponerat stycket har man väldigt noggrant planerat hur instrumenten byts och hur man skapar stämning, berättar Långbacka.

Kompositionskursen som pågått ett knappt halvt år, har innehållit både individuell- och gruppundervisning.

Pianisten Annemari Vartija från Pargas är överraskad hur givande det kan vara att komponera i grupp

– Min tidigare tanke var att komposition är något man gör för sig själv, men det visade sig att idéer skapades bättre tillsammans med de andra.

Vartija är danselev i Arkipelag, men till sin utbildning är hon pianist (grundexamen i musik), multi-instrumentalist, specifierar Långbacka. Vartija spelar också violin, cello, orgel och ”kanske också lite andra” instrument.

17-åriga Niklas Westerby spelar piano och el-bas  i Arkipelag, men även gitarr.

– Jag hade tidigare prövat på att skriva lätt musik, men även klassisk musik intresserar mig. Vi fick pröva på olika sätt att komponera, men som tur fick jag ganska snart börja använda redskap som är bekanta för mig från tidigare, dvs. MIDI, som betyder komposition med dataprogram.

Den tredje kursdeltagaren är vuxenstuderande Olli Lehti från S.t Karins.

– Jag har arbetat som slagverkslärare kring 20 år, men gör det inte längre. Det är en orsak till varför jag är här. Jag söker något  jag i fortsättningen kunde göra, och på så sätt hålla musiken med i mitt liv, berättar Lehti.

– Kursen inleddes med olika slags uppgifter, men jag gav eleverna mycket fria händer så jag kunde följa med vilken kompositionsstig de valde att gå, berättar Långbacka. -Alla tre elever har utvecklats i mycket olika riktningar.

Ulf Långbacka önskar att undervisningen i komposition i fortsättningen blir en naturlig del av musikinstitutets verksamhet.

– Det skulle vara bra om komposition skulle höra till musikstudierna. Då jag själv studerade saknade jag verkligen det, men då fanns det inte den möjligheten, jo nog på pop-jazz sidan, men komposition inom  klassisk musik har alltid varit ett mysterium som bara är få unnade. Jag är absolut av den åsikten att man borde börja odla det även på den klassiska sidan. Att improvisera och skapa är ändå mycket naturligt för människan, och det finns möjlighet att få stöd och impulser utifrån.

Målet med Ääneni äärellä-projektet som ordnas av Suomen säveltäjät är, att det skulle finnas undervisning i komposition på alla olika nivåer.

– På grundnivå finns det en del undervisning, men då man närmar sig halvprofessionell- eller konservatoriumnivå kan man se brister i undervisningen påpekar Långbacka. – Hoppas man får se en utveckling i detta.

Skörd från kompositionsprojektet Ääneni äärellä för man höra i Skivrådet som ordnas i Jazz Café AXO torsdagen 24.3 kl. 18. Ulf Långbacka fungerar även som kommenterande jurymedlem tillsammans med musiker Petri Haapasalo och hobbymusiker, musik- klasslärare Liisa Saksman. Tillfället har fritt inträde.