Skip to main content
ArkipelagMusiikki

Låtskrivning fick Ella att bli intresserad av teori

By 28.3.2019No Comments

– Musikteori är som bäst jättekul! Tidigare jobbade vi endast i boken, men nu får man skriva egna låtar och improvisera mycket mera än tidigare, berättar 11-åriga musikeleven Ella Pohjanheimo.

Musikinstitutet Arkipelags teoriundervisning har förändrats under de senaste året i och med den nya läroplanen. Ämnet kallas nuförtiden Musikfärdighet och undervisningen är mer praktisk och innehåller mycket mera skaparkraft, komposition och improvisation.

– Det här är absolut den största förändringen i undervisningen under mina 19 år som lärare i musikens teori, berättar lärare Roope Kivimaa.

I år har vi med iPad använt bland annat Musiclock -programmet för inlärning av tonarter och improvisering kring dem, RhytmCat för rytmer, GarageBand, som är mångas favorit, för att göra musik och Notion som är en strålande notskrivningsapp. Orchestra -programmet kan man använda t.ex. för inlärning av orkestermusik och instrument.. Ellas favorit är RhytmCat.

– Jag tycker om RhytmCat där man klappar rytmer. Där syns noter och man kan lägga sång som bakgrund, berättar Ella.

Ibruktagande av den nya läroplanen är inte så enkel för lärarkåren. Musikens teori har en lång tradition som ett starkt teoretiskt ämne och av den orsaken är den totala förändringen utmanande. Trots att man en längre tid strävat till att göra musikens grunder dvs. musikfärdighet till ett allt mer praktiskt undervisningsämne, förpliktar först denna nya läroplan till det.

– För läraren är detta en utmaning. I praktiken betyder det att man prövar sig fram vad som fungerar och vad som inte fungerar. Nu har vi riktlinjer att följa, men ändå friheten att välja hur vi förverkligar det. Det är otroligt givande, funderar Kivimaa.

Man övar in nya saker allt mer genom praktiska övningar. T.ex. tonarter, intervaller och uppbyggandet av ackord, vilka tidigare har kunnat kännas som svåra att lära sig, kan man nu öva sig t.ex. genom att spela och improvisera. Här kan en iPad vara till en stor hjälp då t.ex. alla pianister inte får rum att jobba vid samma piano.

– Å andra sidan är en iPad är inte en nödvändighet i studierna, påminner Kivimaa. -T.ex. gratisprogrammet BandLab, som fungerar med Chrome -webbläsare och mobila program, är rätt så mångsidigt och enkelt att använda. Det kräver enbart skapandet av ett användarkonto.

Kivimaa påminner trots allt om att teknologin är även i musik en bra dräng, men en dålig husbonde.

– Om det är möjligt att lära sig med riktiga instrument och med att sjunga, varför inte göra det då? Eller om eleverna uppfattar en sak snabbare på en krittavla än med AirPlay och dataprogram, då använder jag krittavlan. Ofta kan det gå snabbare att lära in en sak på traditionellt sätt än att använda teknologin.

Ellas instrument är slagverk. Utöver hennes egna lektioner spelar hon i band och går fjärde året i musikens teori (Musikfärdighet)

– Det var jättekul då vi fick till hemläxa att skriva en egen låt. Alla gjorde en egen. Jag gjorde min låt med hjälp av piano och sedan satte vi ihop dem under lektionen. Jag gillade det så mycket  att jag  gjorde en egen större version på min egen låt hemma på mammas iPad och lade till även andra instrument i bakgrunden, berättar Ella.

Lyssna till Ellas låt: