Tervetuloa tanssimaan Arkipelagissa

Arkipelag tarjoaa korkeatasoista tanssinopetusta tanssin ammattilaisten johdolla. Tavoitteellinen, vuosittain etenevä opetus toteuttaa taiteen perusopetuksen laajaa opetussuunnitelmaa.

Meillä jokainen oppilas saa huomiota ja yksilöllistä opetusta. Erilaiset esiintymiset ja yhteistyöprojektit kuuluvat opetukseemme. Järjestämme lyhytkursseja ja vierailuesityksiä sekä tutustumme laajasti tanssin eri osa-alueisiin. Tanssitapahtumiin ja -kilpailuihin osallistuminen on osa opetustamme. Meiltä oppilas saa halutessaan valmiuksia ammattiopintoihin pyrkimiseen.

Miksi tanssia?

Tanssinopiskelu tanssilinjalla on tavoitteellista ja luo mahdollisuudet jopa jatko-opintoihin pyrkimiselle. Harvalla kuitenkaan tavoitteena on tanssijan ura. Tanssinopiskelusta on silti hyötyä monella eri tavalla. Treenaamalla tanssia säännöllisesti opit:

 • keskittymistä
 • itsetuntemusta
 • luovuutta
 • itsevarmuutta ja esiintymivarmuutta
 • pitämään yllä kuntoa, liikkuvuutta ja hyvää ryhtiä
 • sosiaalisuutta ja yhteistyötaitoja
 • käyttäytymistä
 • pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta.

Tanssiopintojen aloittaminen

Tanssilinjalla ei ole pääsykokeita, joten kaikki 4 vuotta täyttäneet voivat ilmoittautua. Ryhmien koko on n. 8-15 oppilasta. Lukukausi alkaa elokuun puolessa välissä. Ilmoittautumisaika on huhti-toukokuussa, mutta myös muina aikoina voi kysellä kansliasta vapaita paikkoja.

Tanssitunnilla

 • Tunnille mukaan positiivinen ja iloinen mieli sekä vesipullo!
 • Tule tunnille ajoissa ja asianmukaisessa vaatetuksessa.
 • Pitkät hiukset kiinni.
 • Tunnilla ei käytetä purukumia, kelloja, kännyköitä tai koruja.
 • Pidä ympäristö siistinä.
 • Älä koske muiden omaisuuteen tai jätä arvoesineitä pukuhuoneisiin.
 • Ilmoita poissaoloista.
 • Ennen esityksiä ja kilpailuja on erityisen tärkeää olla läsnä harjoituksissa. Ilmoita hyvissä ajoin ennen esitystä jos et pääse osallistumaan.
 • Jos päätät lopettaa tanssimisen, ilmoita opettajalle ja Arkipelagin kansliaan.
 • Jos tulee mitä tahansa ongelmia, kerro opettajalle, jotta ne voidaan selvittää!

Opintojen eteneminen ja tuntimäärät

Kemiönsaari

4–6-vuotiaat oppilaat harjoittelevat lastentanssia kerran viikossa ja esiintyvät kerran lukukaudessa.

7–11-vuotiaat oppilaat harjoittelevat kerran viikossa ja esiintyvät kerran lukukaudessa.

12–19-vuotiaat tanssioppilaat muodostavat ns. Näytösryhmän (Scengruppen), joka harjoittelee vähintään kaksi kertaa viikossa ja toteuttaa monenlaisia esityksiä erilaisissa ympäristöissä.

Kaarina ja Parainen

Lastentanssi
4–7-vuotiaat opiskelevat lastentanssia. Tunneilla kokeillaan balettia, jazztanssia, nykytanssia ja muita Arkipelagissa opetettavia lajeja, mutta suurimmaksi osaksi keskitytään perusvalmiuksien kehittämiseen (esim. rytmiikka ja kehonhallinta). Opetus tapahtuu paljolti leikin kautta. Lastentanssia harrastetaan yleensä kerran viikossa 45 min.
Lapsi tutustuu oman kehon toimintaan ja mahdollisuuksiin leikin ja perusliikunnan avulla sekä tutustuu eri tanssilajeihin. Lapsi saa kokea tanssin iloa ja toteuttaa omaa tanssin ilmaisua. Lapsi pääsee turvallisesti tutustumaan luontevaan esiintymiseen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Tanssin perusteet
7–9-vuotiaat opiskelevat tanssin perusteita. Näillä tunneilla tutustutaan jo syvällisemmin eri tanssilajeihin. Leikki on kuitenkin edelleen osa opetusta.
Poikien omissa ryhmissä harjoitellaan taitoja, jotka ovat tärkeitä juuri poikien tanssissa: vauhtia, voimaa, akrobatiaa, hyppyjä, pyörimistä, breikkiä, hip-hopia jne.
Tanssin perusteita harrastetaan yleensä kerran viikossa 60 min.  Innokkaat oppilaat voivat halutessaan harrastaa useamman kerran viikossa.

Tanssin perusopinnot
Yli 10-vuotiaat valitsevat itselleen pääaineen:

Paraisilla

 • baletti
 • nykytanssi (sisältää sekä moderni, nyky että jazztanssin)
 • streettanssi

Kaarinassa

 • baletti

Kemiönsaarella

 • moderni tanssi.

Pääainetta harrastetaan kaksi kertaa viikossa 60–90 min. Jos kiinnostusta ja voimia löytyy, voi pääaineen lisäksi valita sivuaineen tai kaksi. Sivuainetta harrastetaan kerran viikossa. Perusopinnoista valmistutaan neljän opintovuoden jälkeen, jos käy opetussuunnitelman mukaisesti kaksi kertaa viikossa päälajiaan.

Opisto pyrkii joustamaan: Jotkut oppilaat harrastavat tanssia kerran viikossa vaikka ovatkin täyttäneet 10 vuotta ja toiset voivat tanssia jopa yli neljä kertaa viikossa, riippuen kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista. Myös nuoremmilla innokkailla tanssijoilla on mahdollisuus harrastaa useamman kerran viikossa niin halutessaan.

Perusopinnoissa oppilas kehittää omaa tanssillista ilmaisuaan, oppii tanssin lajikohtaisia tekniikoita, kehon tuntemusta ja esiintymistä. Perusopinnoissa kehitetään myönteistä ja luontevaa suhdetta omaan kehoon.

Syventävät opinnot
Perusopintojen jälkeen alkavat syventävät opinnot. Pääainetta harjoitellaan kolme kertaa viikossa 60–90 min. Syventäviä opintoja on neljä vuotta (jos käy opetussuunnitelman mukaisesti kolme kertaa viikossa päälajiaan) ja tämän jälkeen tanssija saa päättötodistuksensa ja on valmis pyrkimään vaikka ammattikoulutukseen niin halutessaan.
Tanssiin haetaan jo monipuolisempaa ja vaikeusasteeltaan vaativampaa otetta. Oppilaan tanssillinen ajattelu, ymmärrys tekniikan, ilmaisullisen muodon ja ilmaisun sisällön välisestä yhteydestä, vahvistuu. Opintojen aikana oppilas oppii tuntemaan omaa kehoaan yhä paremmin, ymmärtämään sen mahdollisuudet, rakenteet ja liikkumisen periaatteet omassa liikeilmaisussaan sekä oppii kuuntelemaan omaa kehoaan.

Aikuisten tanssi
Myös aikuisilla on usein oma tanssin perusteet ryhmänsä ja he voivat myös osallistua muihin lajeihin. Kysy kansliasta, mikäli olet kiinnostunut harrastamaan tanssia tai opiskelemaan sitä tavoitteellisesti. Aikuisille järjestettävä tanssin opetus seuraa perus- ja syventävien opintojen tavoitteita ja sisältöä.

Hyödyllistä tietoa esiintymiseen liittyen

Meikkiohje balettiin (pdf)

Tärkeää tietoa tutuista (pdf)

Usein kysyttya esityksista (pdf)