Måndag

Sportsgym

Musikinstitutet

 • Stepp

  -

 • Stepp fortsättning

  -

Björkhagens skola

 • Blåbär

  -

 • Street 7-9 år

  -

 • Improvisation

  -

 • Improvisation

  -

Tisdag

Sportsgym

Musikinstitutet

Björkhagens skola

 • Balett 3-4

  -

 • Balett 5

  -

 • Nutida dans 8

  -

Onsdag

Rehtis

 • Rytmisk gymnastik: Stjärnorna

  -

 • Rytmisk gymnastik 2. gången

  -

 • Balett 6-8

  -

Sportsgym

 • Jazz 5-6

  -

 • Show dans

  -

 • Show vuxna

  -

Björkhagens skola

Nauvo Bygdegården

Torsdag

Sportsgym

Musikinstitutet

Björkhagens skola

PIF-Center

 • Rytmisk gymnastik: Strassin

  -

 • Rytmisk gymnastik: Glitter

  -

 • Nutida dans 6-8

  -

Fredag

Björkhagens skola

Paraistenseutu skola

 • Nutida dans 2-3

  -

 • Show fortsättning

  -

PIF-Center

 • Nutida dans 5

  -

Söndag

Sportsgym

Mer information om olika lektioner

Balett 3 teknik
MÅN. Sportsgym kl. 16:00-17:30

Denna höst på måndagar på balett 3 lektioner kommer vi att koncentrera oss på tredje klassens baletteknik. Du behöver även tåtossor på lektionen. Så om du vill köpa sådana av Foolight så kan du nu sätta ett meddelande till mig med ditt skonummer, så kan du köpa dem när de kommer på besök sön 2.9.

I denna grupp detta läsår kommer vi inte att ha några nya teoriuppgifter, men om du har några ogjorda från åren förut, så gör dem bort nu! (T.ex. Föreställnings rapporter, teoriprov mm.) Vi skall också försöka ordna ett fysioterapiprojekt för dem, som inte ännu har varit med om det.

Balett 1 teknik
MÅN Sportsgym kl. 17:15-18:30

Denna höst på måndagar på balett 1 lektionen kommer vi att koncentrera oss på första klassens baletteknik. Det är mer krävande och kräver mera koncentration än förut. Om du vill så kan du skaffa dig även tåtspetsskor, vi kommer lite att öva med dem, men om familjen tycker att det är för tidigt, så behöver man inte skaffa sådana. Men om ni vill köpa sådana av Foolight så kan du nu sätta ett meddelande till mig med ditt skonummer, så kan ni köpa sådana 2.9 då Footlight kommer på besök.

Några nya teoriuppgifter kommer det inte det här året, men om någon har ogjort förra årets intervju eller historiska dansernas kurs, så gör dem i år! Under detta läsår kommer en kurs i historiska danser troligtvis att ordnas.

Balett 2 allmänna studier
TIS. Sportsgym kl. 16:00-17:30

I tisdags balett 2 gruppen kommer vi att dansa balett, men också bekanta oss med dans ur flera olika synvinklar: vi har också någon kortkurs med gästande lärare under året i någon dansgren vi inte brukar undervisa på Arkipelag.
Detta läsår skall vi bekanta oss med bland annat– bara vi hinner med allt: så klart med balett, men också med pardanser och stepp, dansen som ett yrke eller/ och att studera dans till ett yrke. Musikens historia – mycket att göra! Om du förra året inte var med på historiska dansernas kurs, så var med på den i år. Och dansar intervjun om den har blivit ogjord, så kan du också göra i år – vi kommer säkert att träffa någon intressant person att intervjua!
1) Den skriftliga uppgiften för i år:  Att skriva om en musikkonsert. Vilken konsert? Vem spelade? Vilka instrument? Fanns det sång? Vad tyckte du? Vilka stycken spelades? Osv.

Hallon
TIS. Sportsgym kl. 17.30-18.15

Många i denna grupp har dansat redan åtminstone ett år! 🙂 Så vi gör fortfarande barndans, men jag blandar med kanske lite mer dansens grunder 1 material. Och förra året verkade att gruppen tycker mycket om att öva även lite akrobatik så kanske vi fortsätter med det också?

Smultron
TIS. Sportsgym 18.15-19.15

I denna grupp börjar vi från hösten göra lite svårare övningar än förra året. Dansens grunder 1 gick väldigt fint, så nu är det dags för lite svårare! även detta år kommer vi att bekanta oss med olika dansstilar.

Ni kommer troligtvis i år att ha någon specialkurs i någon gren, som vanligtvis inte undervisas på Arkipelag. I år har ni er första teoriuppgift också: att skriva föreställlningsrapport om en dansföreställlning. (t.ex. Vilken föreställlning, vem dansar, vad du tycker om föreställningen och varför, vilken stil mm.)

Nutida dans 2, allmänna
TIS. Sportsgym 19.15-20.15

I tisdags nutida dans 2 gruppen kommer vi att dansa jazz och nutidadans men också bekanta oss med dans ur flera olika synvinklar: vi har också någon kortkurs med gästande lärare under året i någon dansgren vi inte brukar undervisa på Arkipelag.

Detta läsår skall vi bekanta oss med bland annat– bara vi hinner med allt: så klart med nutida dans, men också med pardanser och stepp, dansen som ett yrke eller/ och att studera dans till ett yrke. Musikens historia – mycket att göra! Om du förra året inte var med på historiska dansernas kurs, så var med på den i år. Och dansar intervjun om den har blivit ogjord, så kan du också göra i år – vi kommer säkert att träffa någon intressant person att intervjua!

Teoriuppgifter

1)Musikhistoria: Kortkurs i musikhistoria för dansare på svenska ons. 10.10 kl 17.15-18.45 vid musikinstitutet eller kortkurs i musikhistoria för dansare på finska ons. 24.10 klo 17.15-18.45 vid musikinstitutet.

2) Den skriftliga uppgiften för i år: Att skriva om en musikkonsert. Vilken konsert? Vem spelade? Vilka instrument? Fanns det sång? Vad tyckte du? Vilka stycken spelades? Osv.

Barndans
ONS. Nagu Bygdegården kl. 17.15-18

I denna grupp bekantar vi oss med dans genom lek. Vi bekantar oss med olika dansgrenar och grundsaker, som t.ex. Musik, kroppens rörelsemöjligheter, töjningar med mycket mera! Titta gärna i år på dansföreställningar tillsammans med barnen, det motiverar och hjälper med inlärning!

Klass 1 allmänna studier
ONS. Nagu Bygdegården kl. 18-19

I höst skall vi igen ta itu med lite svårare material och jag kommer att undervisa i olika stilar som förut också. Jag tror att jag kommer att satsa på samtida och jazz och street teknik speciellt. (men även lite av show och balett också.)

Ni kommer troligtvis i år att ha någon specialkurs i någon gren, som vanligtvis inte undervisas på Arkipelag. Och årets teoriuppgift blir att intervjua en som jobbar med dans som yrke (men inte mig), vi kommer säkert att träffa nya dansproffs i år!

De som inte gjort ännu dansens grunder 2 uppgiften: föreställlningsrapport – gör den!

Klass 1 teknik
Nagu Bygdegården kl. 19-20

I höst skall vi igen ta itu med lite svårare material och jag kommer att undervisa i olika stilar som förut också. Jag tror att jag kommer att satsa på samtida och jazz och show teknik speciellt. (men även lite av street och balett också.) De som har intervjun av dansaren ogjord från förra året, gör den i år!

Balett 4-5
TORS. Sportsgym kl. 16:00-17:30

I denna grupp kommer vi att öva baletteknik från klass 4 och samtidigt öva balett klass 5’s allmänna material – så vi kommer att ha mycket att göra! Vi skall också öva på att göra koreografi hela gruppen tillsammans.

I denna grupp övar vi balett 4 teknikmaterialet och samtidigt balett klass 5 allmänna studier, så vi har mycket att göra! Vi koncentrerar oss också på att göra koreografi som en grupp.

Du behöver även tåtossor på lektionen. Så om du vill köpa sådana av Foolight så kan du nu sätta ett meddelande till mig med ditt skonummer, så kan du köpa dem söndag 2.9

Femte klassens teoriuppgift:

Fjärde klassen får om de vill redan i år göra denna uppgift, men ni får bestämma själva.

På femte klassen kommer ni att ha några specialkurser och årets teoriuppgift är att bekanta sig med danskritik. Vi kommer att göra det på lektionerna, men sedan har ni också några självständiga uppgifter:

1) Skriv feed-back om någon danselevs egen koreografi

2) Titta på en proffsdans föreställning och läsa en kritikers analys om föreställningen och sedan själv fundera på om du tycker likadant eller olika som kritikern.

Om du har någon teoriuppgift ogjord från de föregående åren, gör bort dem i år!

Balett 2
SÖN. Sportsgym kl. 15.30-17

I Söndag balett 2 nästa höst kommer vi att satsa på att träna balettklass 2 teknik. På den klassen finns mycket rörelser och mycket att lära sig, klassen är ganska krävande, så vi kommer att ha mycket att göra! 🙂

Vi kommer också att dansa på tå. Jag kommer att be Footlight att komma på besök till oss 2.9, så om du behöver tåskor, så skicka ditt skonummer till mig så reserverar jag en tid åt dig för prövning av tossor.