Tanssioppilaan opas

1. Hakeutuminen opintoihin

Tanssiopintoihin ei ole pääsykokeita, vaan opetukseen ilmoittaudutaan toukokuussa. Vapaita paikkoja voi kysellä myös kesken vuoden.

Mikä on hyvä tanssiopintojen aloitusikä?
Opintojen aloittamisikäkysymys on hyvin yksilöllinen. Tanssin voi aloittaa alle kouluikäisenä lastentanssilla, kuitenkin aikaisintaan 4-vuotiaana. Tanssin alkeisopintojen kautta edetään perusopintoihin, jotka aloitetaan n. 9-10-vuotiaana. Mukaan voi tulla myöhemminkin. Tanssiharrastuksen voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa.

2. Opiskelu Arkipelagissa

Musiikkiopisto Arkipelagissa annetaan tavoitteellista opetusta taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaisesti.

Opiskelu on tavoitteellista
Oppilaspaikka opistossa ei ole itsestäänselvyys, vaan opistossa opiskelu vaatii aktiivista osallistumista opetukseen sekä ahkeraa kotiharjoittelua. Tanssitunnille tullaan ajoissa, tanssivaatteet yllä ja hiukset siististi kiinni, kun oppitunti alkaa. Vaatetuksesta ja muusta varustuksesta sovitaan opettajan kanssa lukuvuoden alussa.

Musiikkiopisto noudattaa omaa, tavoitteellista opetussuunnitelmaansa, jonka pohjalta oppilaan opintoja rakennetaan yksilöllisen kehityksen mukaan. Oppilaan kehitystä seurataan säännöllisesti, ja opiskeluun kuuluvat olennaisena osana osallistuminen opiston järjestämiin näytöksiin tanssijana ja katselijana.

Tunteja voi olla myös muissa toimipisteissä
Osa toiminnasta on keskittynyt eri toimipisteisiin. Oppilaat saattavat ajoittain osallistua opetusryhmiin, jotka vaativat liikkumista eri toimipisteiden välillä. Koska opintoihin saattaa kehitysvaiheesta riippuen kuulua oman tanssitunnin lisäksi myös muuta opetusta, on syytä varautua myös siihen, että käyntikertoja opistolla kertyy enemmän kuin yksi kerta viikossa.

Opintokirja
Tärkeä opintojen kirjaamis- ja seurantaväline on oppilaan oma opintokirja. Opintokirjan saa omalta opettajalta, joka myös tekee merkinnät aina lukukausittain. Opintokirja on Arkipelagissa oppilaan oma opintojen seurantakirja. Tarvittavat viralliset todistukset ja matrikkeliotteet opinnoista saa kansliasta. Mikäli opintokirja syystä tai toisesta katoaa, maksaa oppilas uuden opintokirjansa itse.

Opintomotivaatio
Tanssinopiskelu on pitkäjänteisyyttä vaativaa, ja vastaan saattaa tulla aikoja, jolloin tanssi ei maistu. Jos lapsi tulee tunnilta hymyssä, niin syytä huoleen ei ole vaikka hän lähtisikin tunneille vastentahtoisesti. Mutta jos koko lukukausi on tultu kotiin myös pahalla tuulella, voi olla aiheellista miettiä harrastuksen sopivuutta. Erilaiset vaiheet opinnoissa kuuluvat kuitenkin asiaan, eikä vastoinkäymisiä tai hetkellistä herpaantumista kannata pelästyä tai tehdä liian pikaisia päätöksiä harrastuksen jatkamisesta pelkästään niiden nojalla. Opettajat tekevät parhaansa, jotta oppilas kehittyy tasapainoiseksi tanssijaksi ja saa riittävästi eväitä tanssimiseen ja siitä iloitsemiseen. Myös kodin tuki on nuorelle tanssijalle ensiarvoisen tärkeää.

Opintojen eteneminan
Lastentanssia (4-7v.) harrastetaan yleensä kerran viikossa 45 min. Tanssin alkeita ja perusteita harrastetaan yleensä kerran viikossa 60 min. (7-10v.). Tanssikollegio määrittää milloin oppilas on saavuttanut tarvittavan taitotason siirtyäkseen tasolta toiselle.Tanssikollegio koostuu Arkipelagin tanssinopettajista ja välillä myös vierailevista opettajista.

Perusopintojen alkaessa oppilas valitsee joko nykytanssin tai baletin pääaineekseen (valinnanmahdollisuus koskee ainoastaan Paraista). Kaarinassa pääaine on baletti, Kemiönsaarella moderni tanssi. Tämän lisäksi hän voi halutessaan valita sivuaineeksi jonkin muun tanssilajin ja valita lisäksi lyhytkurssin tai useita kursseja jostain muusta tanssilajista, opiston järjestämien kurssien mukaan.

Perusopintojen jälkeen on opintoja mahdollisuus jatkaa tanssin syventävissä opinnoissa. Syventävissä opinnoissa oppilas opiskelee pääsääntöisesti 3 kertaa viikossa 90 minuuttia. Opiskeluaika voi vaihdella 4-6 vuoteen riippuen oppituntien määrästä sekä osallistumisesta ylimääräisiin projekteihin.

Oppilaan lähin henkilö opistossa on pääaineen opettaja, jonka puoleen kannattaa kääntyä aina jos on jotakin kysyttävää tai epäselvää. Opettaja opastaa tarvittaessa kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Palaute
Tanssiopinnoissa tärkeintä on suora ja säännöllinen palaute omalta opettajalta. Sitä saa jokaisella tanssitunnilla ja lukuvuosittain opintokirjaan kirjattuna. Tanssiopinnot on jaksoteltu kokonaisuuksiin, jotka ilmenevät opiston opetussuunnitelmasta. Kokonaisuudet voi ”tenttiä tasosuorituksen/tanssikokeen muodossa, jolloin oppilas saa tärkeää suullista palautetta myös muilta talon opettajilta. Oppilaat tekevät myös itsearviointia sekä vertaisarviointia omassa ryhmässään. Opintojen kehitysvaiheesta riippuen saatetaan suorituksesta antaa sanallisen palautteen lisäksi myös numeraalinen arvio.

3. Poissaolot, opintojen keskeyttäminen ja lukukausimaksut

Poissaolot
Mikäli oppilas on estynyt tulemasta tunnille, ei opettajalla ole velvollisuutta korvata tuota tuntia.
Poissaolo ilmoitetaan suoraan omalle opettajalle. Jos oppilaalla on tiedossa matka tai muu pidempi poissaolo, voidaan opetusjärjestelyistä neuvotella opettajan kanssa. Opettajalla ei ole velvollisuutta pitää takaisin oppilaan viime hetkellä peruuttamaa tuntia. Mikäli opettaja on useamman kuin kerran poissa sairauden tai muun syyn takia, huolehtii opisto siitä, että tunnilla on joko sijainen tai että kyseinen väliin jäänyt tunti korvataan myöhemmin sopimuksen mukaan.
Oppilaan ei kannata tulla tunnille sairaana bakteerien ja virusten leviämisenkään vuoksi.

Opintojen keskeyttäminen
Mikäli opinnot syystä tai toisesta keskeytyvät kesken lukukauden, on asiasta syytä keskustella ennen päätöksentekoa ensin oman opettajan kanssa. Opintojen keskeytymisestä on aina myös ilmoitettava kansliaan.

  • Jos oppilas päättää opintonsa ensimmäisen tai alle ensimmäisen kuukauden aikana lukukauden alkamisesta, peritään 25% lukukausimaksusta.
  • Jos oppilas päättää opintonsa yli kuukauden, mutta alle kaksi kuukautta lukukauden alkamisesta, peritään 50% lukukausimaksusta.
  • Jos opintojen päättäminen ylittää tämän ajan, peritään lukukausimaksu kokonaisuudessaan.

Jatkoilmoittautuminen
Jatkoilmoittautuminen tehdään sähköisesti keväällä.

Lukukausimaksut
Arkipelag perii kaikilta oppilailtaan opiskelusta opistossa syys- ja kevätlukukausittain lukukausimaksun. Lukukausimaksut määritetään aina lukuvuodeksi kerrallaan ja tarkistuksia maksuihin tehdään aina tarpeen mukaan.

Opistolla on rajoitetut resurssit myöntää alennusta lukukausimaksuista. Alennus lukukausimaksuista myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Vapaamuotoinen anomus, joka osoitetaan opiston hallitukselle, toimitetaan liitteineen kansliaan Paraisille ( tiedot tuloista ja verotodistus ) syyskuun ensimmäisen viikon loppuun mennessä.