Avgifter läsår 2024–2025

Musikstudier

Grundnivå
fram till 18 år, varefter eleven flyttar till fördjupade studier eller vuxenavdelningen
255€ 30 min. termin
290€ 45 min. termin
Fördjupade studier
fram till 21 år (fram till 24 år, sång, kontrabas, tuba) varefter eleven flyttar till vuxenavdelningen
310€ termin
Vuxenavdelning

fram till 29 år, varefter eleven flyttar till allmänna avdelningen
345€ 30 min. termin
370€ 45 min.
Biämne
beviljas huvudsakligen efter att eleven
avlagt nivåprestation 2 i huvudämnet
160€
235€
30 min.
45 min.
termin
Musikfärdighet (gratis för Arkipelags elever) 95€ termin
Musikklubb (Iniö) 110€ termin
Band (gratis för Arkipelags elever) 95€ termin

Dansstudier

Danskurs 145€ 45min./vecka termin
Danskurs 175€ 60 min./vecka termin
Övriga dansgrupper 195€ termin
Biämnesdans (Läs mer nere på sidan)
Andra enskilda, korta danskurser faktureras skillt
90€/35€ 45-90 min./vecka termin

Tidig musikfostran

Musiklek 12 år 105€ termin
Musiklek 36 år 130€ 45 min. termin
Förberedande instrumentundervisning 69 år 145€ termin
Förberedande sångundervisning 1012 år 145€ termin

Allmän avdelning

Allmän avdelning 520€
790€
30 min.
45 min.
termin
Instrumentgrupper
Undervisning ges 15 min./elev som
gruppundervisning, 24 barn/ grupp
235€  /deltagare termin

Övriga avgifter

Övriga avgifter  
Inskriptionsavgift 15€ engångsavgift
Instrumenthyra 30€ mus.inst.elever termin
Instrumenthyra 30€ utomstående månad
Nivåprestation
grundstudier, nivå 1
grundstudier, nivå 2-3
fördupade studier
100€
140€
180€
utomstående

Fakturering

Faktureringen sker per e-post varje termin.

Fakturan skickas till vårdnadshavaren för minderårigt barn tills dess att eleven fyller 18 år. Efter det skickas fakturan automatiskt till eleven. Om du vill att fakturan fortfarande skall skickas till vårdnadshavaren, kontakta kansliet.

Rabatter

Dansavdelningens elever som även deltar i instrumentundervisning eller musiklek, får 50% rabatt på dansavgiften.

Syskonrabatt: Om flera personer från samma familj deltar i någon av Arkipelags verksamheter betalar den äldsta full terminsavgift och övriga -20%.

Övriga rabatter: Även rabatter som beviljas med skild ansökan gäller grundterminsavgiften.

Nedsatta terminsavgifter
Institutet har begränsade möjligheter att bevilja nedsatt terminsavgift. Nedsatt terminsavgift kan beviljas för ett läsår i sänder. En fritt formulerad ansökan med bilagor (beskattningsbeslut och vid behov en övrig utredning av årets inkomster) skall då skickas till musikinstitutets kansli, Fredrikaplan 2, 21600 Pargas eller per e-post rektor@arkipelagmusik.fi, senast före utgången av den första veckan i september. Ansökan riktas till Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f.:s styrelse.
Du kan printa/ladda ner beskattningsbeslutet från Min skatt -tjänsten »

Avbrytande av studier och faktureringsprincipen

Om studierna av någon orsak avbryts under pågående termin, är det skäl artt diskutera saken med sin egen lärare innan man fattar ett slutgiltigt beslut. Avslutna studier skall alltid meddelas skriftligen till Musikinstitutet Arkipelags kansli, Fredrikaplan 2, 21600 PARGAS eller per e-post till adressen kansli1@arkipelagmusik.fi.

Tidig Musikfostran

  • De tre första lektionerna är avgiftsfria. Om man därefter önskar avbryta sina studier, bör det göras före den fjärde lektionen. Därefter uppbärs full terminsavgift. Avbrutna studier skall alltid meddelas skriftligt till Musikinsitutet Arkipelags kansli.

Sång och instrument

  • De tre första lektionerna är avgiftsfria. Om man därefter önskar avbryta sina studier, bör det göras före den fjärde lektionen. Därefter uppbärs full terminsavgift. Avbrutna studier skall alltid meddelas skriftligt till Musikinsitutet Arkipelags kansli
  • Fortsättningsanmälan som görs på våren är bindande för elever i individuell instrument- och sångundervisning i grund- eller fördjupade studier. Om eleven annulerar sin elevplatas efter 1.8 eller senast före den fjärde undervisningsgången, uppbärs en annuleringsavgift à 50€. Om annuleringen görs efter den fjärde undervisningsgången uppbärs hela terminsavgiften.

Dans

  • Med huvudämnesavgiften får eleven dansa 13 gånger i veckan beroende på studiernas skede (dansundervisning i tidig ålder 1 lektion/vecka, grundstudier 12 lektioner/vecka, fördjupande studier 1-3 lektioner/vecka).
  • Biämnespriset omfattar en lektion/vecka oberoende av dansgren. Det första biämnet kostar 90€/termin, det andra-fjärde kostar 35€/biämne/termin. Från och med det femte biämnet och framåt uppbärs ingen avgift. Maximal terminsavgift är 340€.
  • Prissättningen berör enbart dansare i barndans och grundstudier. En vuxen kan ha en danslektion per vecka. Allt utöver det räknas som biämne (195€ +90€ +35€ osv.).
  • De tre första lektionerna är avgiftsfria. Om man därefter önskar avbryta sina studier, bör det göras före den fjärde lektionen. Därefter uppbärs full terminsavgift. Avbrutna studier skall alltid meddelas skriftligt till Musikinsitutet Arkipelags kansli.
Musikinstitutet Arkipelag justerar terminsavgifter avdelningsvis var tredje år (musik, dans, tidig musikfostran).