Projekt och bidrag

Läsår 2020–2021

Musicture — En visuell upplevelsekonsert
Bidrag: Svenska kulturfonden, Alli Paasikiven säätiö, Svenska folkskolans vänner, William Thurings stiftelse, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Femte systern -dans-konståkningsfilm
Bidrag: Svenska kulturfonden, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Understödstiftelsen för Arbetets Vänner, Konstsamfundet, Turun ja Paraisten Aktiasäätiö

ESBM-projekt (Elever med särskilda behov i musikundervisningen)
Bidrag: Utbildningsstyrelsen

Läsår 2018–2019

Luovaa teoriaa ja teknologiaa musiikin oppimiseen ja opetukseen -projekt tillsammans med Åbo konservatorium
Bidrag: Utbildningsstyrelsen

Making of Catballet -dansteater
Bidrag: Svenska kulturfonden, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond

Upplivandet av harpspelkulturen på svenskspråkigt kulturområde
Bidrag: William Thuring stiftelse

Läsår 2017–2018

Soittotube
– OKM

Läsår 2016–2017

Metsä soikoon -projekt tillsammans med Åbo konservatorium
Bidrag: Underevisnings och kulturministeriet

Musiikin teorian uudet tuulet
Bidrag: Underevisnings och kulturministeriet

Läsår 2014–2017

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat -projekt, Åbo konservatorium
Bidrag: Underevisnings och kulturministeriet/Egentliga Finlands regionförvaltningsverken