Anmäl dig till Musikinstitutet Arkipelag

Musiklek

Anmäl dig till tidig musikfostran (musiklek, förberedande instrumentundervisning, miniband) genom att ringa kansliet 044 762 5554. Läs mer om tidig musikfostran»

Danselev

Titta i läsordningen, hitta dansgrenar som intresserar dig, och anmäl dig sedan till danslektioner genom att ringa kansliet 044 292 1508. I Arkipelag kan du dansa barndans, balett, nutida dans, streetdance, showdance, hiphop, jazz-dans, modern dans och dansimprovisation. Mera info om olika dansgrenar hittar du på ämnen-sidan»

Musikelev

Även till musikelev kan man nu anmäla sig längs hela läsåret genom att ringa kansliet 044 762 5554. De olika instrumenten har egna kölistor. Man kan studera alla akustiska och elektriska instrument (se instrument -sidan»), sång, musikkännedom och musikteknologi. Det lönar sig att fundera på flera instrumentalternativ, då har man en större chans att få studieplats. Då man anmäler sig kan man ge flera instrumentönskemål.

Om du inte fick en plats

Vi i Arkipelag strävar till att kunna erbjuda alla sökande en möjlighet att inleda sina studier hos oss. Om det inte finns tillräckligt med platser på grundavdelningen eller om den sökande är för gammal för att börja i musikleken, styr vi henne/honom i mån av möjlighet till gruppundervisning, endera till instrumentgrupper eller förberedande instrumentundervisning. Instrumentgrupperna består oftast av minst två elever som man undervisar samtidigt.
Det är också möjligt att inleda sina studier på den allmänna avdelningen, där terminsavgiften är högre än på grundavdelningen.
På den allmänna avdelningen är undervisningen individuell.

Vid vilken ålder lönar det sig att inleda musik- och dansstudier?

Musik
Det rekommenderas att studierna inleds vid ca 7-8 års ålder. Det behövs en stark motivation, tillräcklig musikalisk utvecklingsberedskap och god koncentrationsförmåga. Eleven bör visa ett  intresse för det instrument eleven anger att han eller hon vill börja studera. Det finns dock instrument- och dansgrupper som gör det möjligt att börja redan före skolåldern, om barnet har intresse och koncentrationsförmåga. Bland instrumentgrupperna kan nämnas violin, piano, cello, dragspel, flöjt, kornett och slagverk.  Å andra sidan finns det instrument som kräver en viss fysisk storlek eller en annars längre utvecklad fysik, såsom klarinetten, bleckblåsinstrument och kontrabasen. Sångstudier kan inledas vid 13-14 års ålder. Är man något yngre kan man inleda förberedande sångstudier som gruppundervisning.

Dans
Man kan inleda sina barndansstudier tidigast i fyra års ålder. Från barndansen fortsätter man till grundstudier då man är 9-10 år. Man kan även komma med som lite äldre. Dansa kan man börja i vilken ålder som helst! Det finns även dansgrupper för vuxna.

Bekanta dig med Arkipelag