Category

Parainen Tanssi

Parainen Tanssi
25.2.2019

Fysioterapiprojekt för dansare

Sista årets fysioterapistuderande vid Turun ammattikorkeakoulu genomför ett projekt vilket syfte är att stöda dansarens…
Read More