Arkipelag

Välgörenhetskonserterna gick över förväntningarna

By 2.5.2019 No Comments

Musikinstitutet Arkipelag och Åbonejdens musikinstitut ordnade i april två konserter där man samlade pengar för skyddandet av miljön. Instituten samlade tillsammans nära 1700 euro till Håll Skärgården Ren rf:s program Snygg Beach!

Pargas kultursal fylldes till sista plats på Musikinstitutet Arkipelags konsert Save our Sea 3.4. Under kvällen uppträdde över 50 instrumentelever i åldern 11-17 år. Bandläraren Janne Engblom höll i trådarna. Eleverna samlade även före konserterna företagssponsorer för att ytterligare öka på helhetssumman för insamlingen. Arkipelags andel var allt som allt hela 1300 euro! Sponsorandelen var 400 euro, föräldrarnas kaffeservering hämtade drygt 300 euro och ca.600 euro samlades i bidragsskrinet.

Spelmusikonserten vid Åbonejdens musikinstitut väckte mycket intresse och salen var fylld av publik. Bidragsskrinet hämtade fina 400 euro.

Konserternas intäkter riktades oavkortat till Håll Skärgården Ren r.f. Konserterna hade fritt inträde och det var frivilligt att skänka bidrag.

Fler videon från kvällens program: Save our Sea -playlist på Youtube
Filmning: Erik Nordenswan