ArkipelagMusiikkiKemiönsaari TanssiParainen TanssiKaarina Tanssi

Avgifter läsår 2019–2020

By 25.3.2019 mars 29th, 2019 No Comments
Styrelsen för Understödsföreningen för Musikinstitutet Arkipelag beslöt 4.3 om ändring i avgifter för läsår 2019-2020 enligt följande:
Avgifter läsår 2019–2020
Grundnivå 30min 235€
Grundnivå 45min 265€
Biämne 30min 145€
Biämne 45min 215€
Institutnivå 60min 285€
Vuxenavdelning 345€
Allmän avdelning 30min 480€
Allmän avdelning 45min 730€
Allmänna ämnen 85€ (gratis för Arkipelags elever)
Band 85€ (gratis för Arkipelags elever)
Musikteknologi 85€ (gratis för Arkipelags elever)
Musikklubb (Iniö) 100€
Instrumentgrupp 230€
Förberedande sångundervisning 130€
nivåprestation (gratis för Arkipelags elever)
nivåprestation  1 100€
nivåprestation  2-3 140€
nivåprestation  D 180€

Den största ändringen skedde i dansens biämnesavgifter.

Dansens terminsavgifter 1.8.2019-

-Med huvudämnesavgiften (145€/165€) får eleven dansa som tidigare, det vill säga 1-3 gånger i veckan beroende på studiernas skede (se läroplan i dans).

– Biämnespriset omfattar en lektion/vecka oberoende av dansgren. Det första biämnet kostar 85€/termin, det andra-fjärde kostar 30€/biämne/termin. Från och med det femte biämnet och framåt uppbärs ingen avgift. Maximal terminsavgift är 340€.

– Prissättningen berör enbart dansare i barndans och grundstudier. En vuxen kan ha en danslektion per vecka. Allt utöver det räknas som biämne (165€ +85€ +30€ osv.)

Musikinstitutet Arkipelag justerar terminsavgifter avdelningsvis var tredje år (musik, dans, tidig musikfostran). Läsåret 2019-2020 justeras avgifterna på musikavdelningen.
Avbrytande av studier
Vårt faktureringssystem, angående avsbrytande av studier, ändras från och med 1.8.2019 på följande sätt: De tre första lektionerna är avgiftsfria för en ny elev. Om man därefter önskar avbryta sina studier, bör det göras före den fjärde lektionen. Därefter uppbärs full terminsavgift. Avbrutna studier skall alltid meddelas skriftligt till Musikinsitutet Arkipelags kansli kansli2@arkipelagmusik.fi.