Musiklärare

Björkman Pia-Maria
musiklek

040 861 8302
pia-maria.bjorkman@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Pia-Maria Björkman har finskspråkiga musiklekgrupper och pianobetonade spelgrupper i Arkipelag. Hon studerade vid Åbo konservatorium till musikledare och utexaminerades från Yrkeshögskolan i Helsingfors till musikpedagog med musiklek som inriktning. Senare kompletterade hon sina studier med en högre yrkeshögskoleexamen med inriktningen musiken som verktyg i arbetet med allvarligt sjuka barn. I sitt arbete med tidig musikfostran upplever hon som viktigast att väcka intresset för musik, värna om musikglädjen, interaktion och att kombinera olika konstgrenar. Pia-Maria arbetar även som vårdmusiker.

Engblom Janne
bandverksamhet, elbas

050 557 6562
janne.engblom@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Janne Engblom undervisar i elbas och ansvarar för bandverksamheten vid institutet. Han har en lång karriär bakom sig som musiker/lärare och han har bla representerat Finland i eurovisionen 1990. Han har hållit konserter och turnerat runtom i Finland, Europa och Ryssland och under årens lopp gjort över 6000 spelningar inom pop-, jazz- och schlagerbranschen. Janne har komponerat flera musikaler, bla för Åbo stadsteater och Åbo sommarteater, och också skrivit musik för flera artister.

Han har fungerat som kapellmästare på teatrar i åtta år, medverkat på över 100 skivinspelningar samt uppträtt hundratals gånger i tv och radio.

Han har också undervisat vid flera musikinstitut. Sedan år 2010 har han fungerat som lärare vid Arkipelag.
Anita Franklin, sång

Franklin Anita
sång

045 675 6405
anita.franklin@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Anita Franklin utexaminerades som sångpedagog från Åbo Konstakademi 1999. Hennes lärare har varit Pia-Gunn Anckar, Ritva Auvinen, Kim Borg, Vera Rosza och Eva Blahova. Franklin har avlagt diplom i sång och har bekantat sig med även med pop- och jazzmusik med Complete Vocal -tekniken och Estill -metoden. Redan under studietiden gjorde hon solistkarriär som klassisk sångare (alt) på både konserter och i roller.Anita Franklin har varit speciellt efterfrågad altsolist i oratorier. Hon har haft möjlighet att framföra en rätt så omfattande repertoar. Efter sina studier jobbade hon som operasångare i Finlands Natiobaloperas kör. År 2006 förde vägarna henne till Pargas till Musikinstitutet Arkipelag. Anita började undervisa i ett tidigt skede redan under studietiden vid Åbonejdens musikinstitut och har undervisat i över 30 år. Hon har även hållit röstrehabilitering för lärare och skådespelare.

Iljin Saana
piano, säestys

040 724 0857
saana.iljin@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Pianolärare Saana Iljin inspireras speciellt av klassisk musik, där man får samverka med en högre skönhet, en skönhet som överskrider mänskligheten. Saana har fungerat som lärare i huvudsyssla samt ackompanjatör vid Arkipelags verksamhetsställe i S:t Karins sedan 2012. Belönande i undervisningen är att dela med sig av sin kunskap och att tala om saker. Även entusiastiska elever ger mycket energi! I sin undervisning ser Saana pianoelevernas samspel och gemensamma projekt som viktiga: gemensam verksamhetskultur stärker inlärningen och motivationen. Därigenom kan man hitta nya trevliga bekantskaper bland andra musikinstitutelever.

I sitt jobb som ackompanjatör njuter Saana av att få vara i kontakt med olika instrumentalister och bekanta sig med nya elever samt upprätthålla det egna spelandet. Vid sidan om institutarbetet konserterar Saana aktivt i olika sammansättningar, bl a med Åbo filharmoniska orkesters stråkkvartett och gruppen Quinsonitus från Åbo, bestående av bleckblåsare och slagverkare. Saana har också fungerat som pianist i orkester- och operaproduktioner samt i liedsammanhang.

Saana har utexaminerats som musiker från Åbo konservatorium och som musikpedagog från Åbo yrkeshögskola. Därutöver har Saana avlagt solistiska specialiseringsstudier och A-examen i piano vid Musikakademin i Åbo yrkeshögskola. År 2018 avlade Saana högre yrkeshögskoleexamen i musikpedagogik vid Tammerfors yrkeshögskola.

Isokivi Toni
trumpet

050 555 8278
toni.isokivi@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Toni Isokivi började spela trumpet som 9 åring vid Lapuan musiikkiopisto, och blåsandet i metallrör blev senare även ett yrke. Toni har magisterexamen i musik och han har fungerat som yrkestrumpetist sedan år 2003 och har därmed tusentals spelningar bakom sig..

De huvudsakliga arbetena i Flottans musikkår, bläckblåsgruppen Quinsonitus samt i andra orkestrar (bl.a. Åbo Filharmoniska orkester) har fört Toni till de största konsertscenerna i Finland, men även till London, Oslo, Malaga och bortom haven till Kanada. Det finns ändå alltid tid att sprida bläckblåsglädje i skolor och daghem  till närområdens barn och ungdomar.

På Tonis lektioner spelar man både klassisk och lättare musik, och om läraren är en stor spel- och filmmusikentusiast, kan eleverna ha både Stjärnonrnas krig och teman från Ninjago i sina mappar. I trumpetspel är ändå en god grundteknik av stor vikt och man spelar varje lektion även mycket teknikövningar.

Tonis fritidsintressen är fotografering och lagom med motion, och han kopplar av med Netflix och Xbox-spel.

Hemsida: http://www.boogiebigstone.com

Jokinen Samuli
dragspel

044 222 2765
samuli.jokinen@arkipelagmusik.fi

Järvi Henrik
piano, ackompanjemang

040 716 7801
henrik.jarvi@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Henrik Järvi är pianist och pedagog, han har fungerat som pianolärare vid musikinstitutet samt ackompanjatör i Pargas i redan nio års tid. De egna studierna avlade Järvi vid Åbo konservatorium, Sibelius-Akademin, Mozarteum i Salzburg och Madrids kammarmusikinstitut. Genom jobbet som lärare och kompletterande studier, i bla Berlin och St:Petersburg, är han mycket insatt i musicerandets fysiologi och pedagogik. Spelandet är helt och hållet naturligt för mänskan, men att lära sig konsten kräver förutom rätt handledning också kontinuerligt övande. Kompetensen utvecklas genom övandet, som ger känslan av framsteg och således också motivation. Järvi ordnar grupplektioner för sina elever, så de får lära sig tillsammans och av varandra.

Under Järvis lektioner är all sorts musik bra, och musik som föds med hjälp av fantasin och fri improvisation är av stor vikt i studiernas början. På det här sättet frigörs eleven att skapa musik, att klinga utan fysiska och psykiska gränser. Från en sådan grund är det bra att börja utveckla den egna förmågan som musiker. Eleverna uppmuntras och handleds att komponera egna stycken, och dessa stycken får man ofta höra på elevkonserterna.

Kivimaa Roope
musikfärdighet

045 677 9018
roope.kivimaa@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Roope Kivimaa är ursprungligen violinlärare, men började undervisa i musikteori (Musikfärdighet) i Arkipelag redan år 2001. Som bäst fungerar han dagtid som klasslärare och musiklärare i skolan. Roope uppmuntrar sina elever att göra egna låtar, improvisera och använda musikteknologi som stöd för inlärningen.

Musiken är viktig för Roope även på fritiden. Han har under de senaste åren fungerat som kapellmästare, arrangör och kompositör vid Somerniemen musiikkiteatteri och spelar violin i Pirttilahti Tango Exprienc, Finlands största argentinska

orkester. Komponerandet av egna låtar har alltid varit ett sätt för Roope att uttrycka sig själv. Roopes favoritmusik är bland annat klassisk-, film- och teatermusik, progressiv rock och nord-indisk musik.

Källberg Nina
flöjt, musikfärdighet

040 700 5664
brektor@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Nina Källberg började spela tvärflöjt som 9-åring med Ilmo Mikkola som sin lärare. Senare styrde vägarna mot Åbo Konservatorium där hon avlade sin diplomexamen i flöjtspel år 1992 och utexaminerades samma år till lärare i flöjtspel. För tillfället sköter Källberg även biträdande rektors uppgifter vid musikinstitutet.

Nina har undervisat härliga elever på Kimitoön sedan 1982 då Kimitoöns musikskola grundades. Natur, stugliv och hennes tre burmakatter ligger hennes hjärta nära, men hon trivs också i yogasalen. På Ninas notställ kan man även hitta trombon noter.

Laamanen Tarja
piano

040 774 6868
tarja.laamanen@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Tarja Laamanen började undervisa redan under studietiden. Hon utexaminerades år 1986 som pianolärare från Oulun konservatorio och fick en pianolärartjänst på samma plats. Tarja jobbade senare  i flera olika musikinstitut innan hon fick pianolärartjänsten i Arkipelag år 1991.Tarja har utöver sitt undervisningsarbete deltagit i skrivandet av pianoskolor. Hon har tillsammans med arbetsgruppen Vapaavuori-Hynninen-Holopainen publicerat tre delar av pianoskolan Pieni Pianisti samt arbetsboken Löytöretki.

Laakio Outi
sång

040 727 2374
outi.laakio@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Outi Laakio har utexaminerats till sånglärare från Jyväskylän ammattikorkeakoulu och har avlagt specialstudier i sång vid Åbo konstakademi. Outi har uppträtt som solist i bl.a. olika musikal-, opera- och oratorieproduktioner. För tre år sedan sjöng hon i operakören i Nyslott. År 2016 utexaminerades hon till magister från Turun yliopisto med logopedi som huvudämne. Outi fungerar för tillfället som lärare i sång vid Musikinstitutet Arkipelag, Art-Dur (Nagu) och Kombi (Åbo). Utöver undervisning arbetar hon som talterapeut på deltid – ljudterapi intresserar henne speciellt. Outi har elever i alla åldrar och de yngsta eleverna är barn i grundskolålder och de äldsta är i pensionsålder. Outi önskar att alla skulle våga sjunga, fast de själva anser att de inte är så bra. Att sjunga är roligt och eleverna berättar ofta att det även är terapeutiskt.

Lahti Timo
klarinett, saxofon

050 306 9593
timo.lahti@arkipelagmusik.fi

Lehtilä Salla
flöjt, blockflöjt

050 302 9762
salla.lehtila@arkipelagmusik.fi

Lehtimäki Riikka
violin

040 571 5313
riikka.lehtimaki@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Riikka Lehtimäki fungerar i Arkipelag som lärare i violin och vet att läraryrket är för henne ett kall. Då hon själv var riktigt nybörjare undervisade hon redan sin kompis. Riikka har elever i olika åldrar och älskar att följa med deras utveckling och uppväxt samtidigt som hon får vara en del av deras liv.

Violinpedagogen som flyttade från Helsingfors till Åbo har utöver undervisandet spelat i olika orkestrar och även figurerat på teaterscenen. Kvartetten som grundades under studietiden gav motivation och inspiration att uppträda.

Riikka tror på kraften i att spela tillsammans. Hon leder Arkipelags stråkorkestrar och även mindre grupper där man övar spelfärdighet  – genom att lyssna till andra lär man sig smidighet i spelandet och att uppträda. Riikka uppmuntrar därför sina elever att spela tillsammans och att hitta en spelkompis man gärna spelar tillsammans med. Över 20 år av undervisning har visat hur viktigt det är att noggrant undervisa grunderna i violinspel, lyssna till eleven, uppmuntra henne att öva och tillsammans glädja sig åt framsteg. Att spela är roligt då man lär sig och kan. Då man kan är det roligt att visa det även för andra. Riikka uppmuntrar elever att uppträda så mycket som möjligt. Det ger erfarenhet, spelsäkerhet och man får lysa på scenen!

Leivo Krista
harpa

040 724 1500
krista.leivo@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Krista Leivo är lärare i harpspel och harpist, och är fängslad speciellt av fransk harpmusik. Man kan se henne i Åbonejden i olika kammarmusiksammansättningar, orkestrar,som solist och även som lärare i harpverkstäder. Leivo undervisar barn från 5 år och uppåt, skolelever och äldre.
Harpan är ett instrument man kan spela vackra toner på redan på första lektionen. Många har därför börjat spela harpa i vuxenålder då barnen har flugit ur boet och man har mera tid för egna drömmar. Det är inte ovanligt med harpelever i pensionsålder.

För det mesta är det möjligt att börja spela harpa med ett låneinstrument. Man behöver inte ha med sig sitt eget instrument på lektionerna, utan får spela på musikinstitutets instrument. Tilläggsinfo om harpan hittas på Suomen Harpistit ry:s sidor https://harpistit.wordpress.com/harpputietoa/tiivista-harppufaktaa//. För ungdomar och vuxna rekommenderas 45 min. som lektionslängd pga. att lektionen innehåller även undervisning i skötsel av instrumentet.

Ta modigt kontakt!

Långbacka Mikael
trombon

050 528 1706
mikael.langbacka@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Arkipelags trombonlärare Mikael Långbacka inledde sin musikerkarriär med pianospel som 8-9 åring. Trombonen hittade han via skolans blåsorkester då han kring 10 år.
Mikael som är uppvuxen i Vasa gick i Kuula-institutet, spelade trombon i olika blåsorkestrar och bigband. Redan som tonåring fick han vikariera trombonisten i Vasa stadsorkester.

Micke studerade vid Sibelius-Akademin på solistiska avdelningen och avlade diplom i trombonspel (nuvarande magisterexamen) år 1987.
Mikael har alltid varit speciellt intresserad av jazz och studerade och spelade det mycket vid sidan om studierna. Redan år 1984 fick han en plats i UMO, Finlands enda proffesionella bigband, där han även spelar idag! Han är även aktiv i föreningen BlåsÅboland. Föreningens syfte är att värna om områdets blås- och bigbandmusik.

Marjamäki Henri
gitarr

040 565 6796
henri.marjamaki@arkipelagmusik.fi

Mickelson Nina
musiklek, piano

050 344 2857
nina.mickelson@arkipelagmusik.fi

Mikkola Mauri
elgitarr

044 559 4559
mauri.mikkola@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Musiken är för Mauri Mikkola den viktigaste formen av att uttrycka sig och en ändlös källa av inspiration och undrande. Elgitarren fascinerar med sin otroliga mångsidighet och sina obegränsade uttrycksmöjligheter. Nästan alla musikstilar passar för instrumentet och man kan forma ljudet på många olika sätt, både med ”touch” och sound. Allt detta undersöker man tillsammans med eleven på lektionerna, även med hänsyn till hens egna önskemål. Man strävar till att hitta inspirerande studiesätt , t.ex.genom att skriva egna låtar, göra soloanalyser eller med att fokusera på någon speciell musikstil.

På bandelektionerna bekantar man sig i avslappnad stämning  med olika musikstilar, fördjupar sig i utvecklandet av uttryck, lyssnande och improvisation.
Mauri leder också miniband där lite yngre elever får pröva på olika bandinstrument och samtidigt, speciellt via rytmik bekanta sig med samspel.
Undervisningsfilosofin är att musiken skall ge både glädje och rätt mängd av utmaningar.Målet är att erbjuda eleverna färdigheter att utveckla sin egen personliga spelstil, upplevelser av att lyckas samt ett alternativ till förverkligandet av sig själv i livet.

Mauri har utexaminerats som band/orkestermusiker från Åbo konservatorium år 2002 och har undervisat i närmare 20 år i olika musik- och medborgarinstitut. Han har spelat i många olika sammansättningar, från jazz och fuusio till heavy metal, från rock och blues till experimentell musik. I sitt spelande eftersträvar han att leva i nuet med känslor, samt att ta risker. Mauri skriver även jazz-/ fusionpåverkad instrumentalmusi. Han har komponerat och arrangerat musik till kortfilmer och andra konstprojekt och är även kunnig inom musikteknologi. Förutom musiken ligger joggning, fotboll, att tänka, filmer och böcker, rollspel och att stirra ut i fjärran nära hans hjärta.

Multamäki Sirja
sång

040 753 5281
sirja.multamaki@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Sirja Multamäki fungerar som sånglärare i Arkipelag. Hon inledde sina studier 1989 vid Åbo konservatorium under ledning av Hannu Kerkola och kompletterade sina studier vid Sibelius-Akademin. Sirja har undervisat vid Åbo Konservatorium och Åbo Yrkeshögskolan. I Arkipelag har hon undervisat sedan 1995.

Sirja har tidigare uppträtt som solist för Åbo Filharmoniska orkestern och aktivt haft konserter.För tillfället uppträder hon i småskaliga konserter. Det pedagogiska arbetet har alltid varit en hjärtesak för henne. Sirjas elever har nått framgång både i hemlandet och nationellt.

Ollila Markus
piano

044 055 0508
markus.ollila@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Markus Ollila har studerat vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola och Sibelius-Akademin. Antti Hotti, Jukka Juvonen, Niklas Pokki och Jussi Siirala har fungerat som Ollilas mest betydelsefulla lärare.

Till Ollilas främsta meriter hör en konserthelhet med alla Chopins etyder. Musikens ändlösa djup, möjlighet att allt mera utveckla sina kunskaper och förståelse för musik, sammankopplad med stunder av upplevelser och förnimmanden, har upprepade gånger fört Ollila in i ett flow-tillstånd med ett oändligt antal timmar av pianospel.

Paavilainen Samuli
cello

040 678 7023
samuli.paavilainen@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Arkipelags cellolärare Samuli Paavilainen har undervisat i Arkipelag sedan 2008. Han har sysslat med musik i hela sitt liv. Samuli är hemma från Kouvola och började spela violin i Pohjois-Kymen musiikkiopisto som 4-åring. Han var sju år då han böt om till cello. Han flyttade ensam redan efter grundskolan till en annan ort. I Karleby avlade han gymnasiestudier och andra stadiets yrkesexamen i musik. Efter det fortsatte han sina cellostudier i Åbo under ledning av Timo Hanhinen och utexaminerades som musikpedagog från Åbo Yrkeshögskola.
Under studietiden deltog han i alla möjliga olika projekt, allt från opera och musikal till nutida musik. Kammarmusiken har ändå alltid varit närmast hans hjärta.
Samulis elever är för det mesta 9-19 åringar. Den yngsta eleven har varit fem år men han har även haft elever som börjat spela vid vuxen ålder.

Pertola (Kuczynski) Mia
valthorn

040 569 0239

Läs lärarpresentation

Mia Pertola började spela piano som 5-åring. Flera år senare drömde hon om klarinett och började spela i Reso ungdomsblåsorkester där instrumenten lottades ut. För hennes del föll lotten på althorn och hon blev förtjust i bleckblåsinstrument. Mia prövade även på basun vid sidan om althornet, men slutligen vann valthornet. Hon började spela valthorn med Markku Kolehmainen som lärare och fortsatte senare vid Åbo konservatorium 1997 under ledning av Olli Hirvonen.

Mia avlade A-examen i valthorn vid Åbo yrkeshögskola 2005. För tillfället undervisar hon i valthorn och leder blåsorkestrar vid Åbo konservatorium, Åbonejdens musikinstitut och vid Musikinstitutet Arkipelag. Hon har studerat dirigering under ledning av Raine Ampuja, Petter Ettrup och Robert Ambrose. Därtill har hon fungerat som freelancemusiker flera år, bla vid Åbo stadsteater. Musik, studier, natur och triathlon hör till Mias fritidsintressen.
Tomi Satomaa, orgelspel

Tomi Satomaa undervisar i orgelspel i Arkipelag. Hans huvudsyssla är kyrkomusiker och konsertorganist. Han har tillsammans med sin kollega utvecklat historiens första finskspråkiga orgelbok för barn. För ett antal år sedan tog Tomi initiativet till Finlands första orgelpedal för barn till Pargas kyrka. Därav kan även riktigt unga barn spela orgel med pedal.

Konsertresorna har fört Tom runtom i Finland och även till Centraleuropa. Ryssland och Estland. Han har även spelat in flera skivor med orgelmusik och gjort inspelningar för Yleisradio.

Satomaa Tomi
orgelspel

040 737 7148

Läs lärarpresentation

Tomi Satomaa undervisar i orgelspel i Arkipelag. Hans huvudsyssla är kyrkomusiker och konsertorganist. Han har tillsammans med sin kollega utvecklat historiens första finskspråkiga orgelbok för barn. För ett antal år sedan tog Tomi initiativet till Finlands första orgelpedal för barn till Pargas kyrka. Därav kan även riktigt unga barn spela orgel med pedal.

Konsertresorna har fört Tom runtom i Finland och även till Centraleuropa. Ryssland och Estland. Han har även spelat in flera skivor med orgelmusik och gjort inspelningar för Yleisradio.

Schwela Johanna
violin

040 512 6137
johanna.schwela@arkipelagmusik.fi

Suksi Oskar
lyömäsoittimet

050 514 3472
oskar.suksi@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Oskar Suksi (f. 1992) började spela trummor och slagverk som 8-åring. Efter studier i Åbonejdens musikinstitut studerade han ett år i USA både som privatelev och delvis vid Berklee College of Music i Boston. Efter musikgymnasiet fortsatte han sina studier vid Åbo konservatorium och senare vid Yrkeshögskolan Metropolia i Helsingfors.

Oskar har de senaste tio åren varit aktiv freelance-musiker i otaliga olika sammansättningar och projekt samtidigt som han undervisat i slagverk som enskild näringsidkare och i olika musikläroinrättningar.

Trots att Oskar storligen njuter av musikens mångfald och man har hört honom spela allt från klassisk musik till heavy, känner han sig mest hemma med modern jazz och afrokubansk musik.

Sundström Micaela
musikfärdighet, piano

040 415 4473
micaela.sundstrom@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

FM Micaela Sundström har studerat musikvetenskap vid Åbo Akademi samt psykologi och pedagogik som biämnen. Hon har jobbat vid Arkipelag sedan 90-talet och undervisar i piano, fritt ackompanjemang och musikfärdighet. På lektionerna i musikfärdighet strävar Micaela efter en trygg och avslappnad stämning. Teoretiska uppgifter blandas med mycket praktiska övningar.

2022 avlade Micaela Examen i undervisningsförvaltning och under tiden 18.9.2023–30.4.2024 vikarierade hon institutets rektor.

På sin fritid sysslar hon med helt annat som motvikt till jobbet, det blir mycket trädgårdsarbete, matlagning, bakning och pyssel i form av mixed media.

Tirronen Riikka
kitara, ukulele

040 564 0648
riikka.tirronen@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Under Riikka Tirronens lektioner får du bekanta dig med den klassiska gitarrens och ukulelens fantastiska värld både ensam och i grupp. Riikka började spela gitarr i tiderna i Pemars lilla musikinstitut, vilket ledde henne vidare till Åbo Konservatorium. Hon rotade sig i Arkipelag direkt efter avlagda studier år 2000. Ukulelen kom in i bilden senare som ett småsyskon till gitarren. Drömmen om en stor ukuleleorkester har snabbt gått i uppfyllelse på grund av det ökade antalet elever. Det finaste med att undervisa är att ha elever som gör sitt bästa.

Tirronen Tuomo
gitarr, ukulele

0400853975
tuomo.tirronen@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Tuomo ”Tumppi” Tirronen har spelat gitarr sedan 8-års ålder. Sitt smeknamn Tumppi fick han som barn då hans finger blev i kläm i en dörr och höll på att bli kortare än de andra fingrarna. Fingret läkte och Tuomo har spelat gitarr under många många års tid.

Tuomos väg till gitarist och gitarrlärare har varit lång och krokig. Resan gick hemifrån Åbo via Sverige till Tyskland och vidare över de snöiga alperna till Schweitz där Tuomo utexaminerades till stora applåder.

En av Tuomos favorittankar är att man inte skall lägga ner för mycket tid på övandet, utan att man istället övar ordentligt då man övar. Då blir det mera tid över för lek med kompisar eller andra roliga saker. Till Tuomos roliga saker hör två taxar, Valma och Napsu.

Wallenius Mimi
piano

040 506 3691
mimi.wallenius@arkipelagmusik.fi

Läs lärarpresentation

Mimi Wallenius har studerat pianospel vid Åbo konservatorium för Elzbieta Guzek-Soini och i Kraków för professor Jan Hoffman, och därefter utexaminerats från Åbo yrkeshögskola.

Hon har jobbat som pianolärare sedan studietiden och det har alltid varit hennes drömjobb. De bästa stunderna som lärare är då före detta elever väljer musiken som yrke. Till Mimis övriga intressen hör bla språkstudier, trädgårdsskötsel, badminton, hundar och möbelsnickeri.